Mitt barn har diabetes

Insulinpumpen som lösning för barn

VIKTIGA PUNKTER

  • Så här kan en insulinpump hjälpa dig hantera ditt barns diabetes
Många barn som har typ 1-diabetes använder en insulinpump för att hålla blodsockernivån under bättre kontroll. 
 
En insulinpump är liten, ungefär som en mobiltelefon, och kan lätt bäras i fickan eller bältet eller till och med fästas vid kläderna eller bäras i en midjeväska.
 
En insulinpump kan hjälpa dig, ditt barn och ditt vårdteam ställa in tillförseln av basalinsulin på ett sätt som imiterar en frisk bukspottkörtels funktion genom små doser snabbverkande insulin under hela dygnet. 
 
Pumpen kan hjälpa dig justera insulindosen efter behov, särskilt efter måltider och under natten, så att blodsockret kontrolleras effektivare. 
 
Med pumpbehandling slipper du täta injektioner varje dag och behöver bara byta infusionssetet med några dagars mellanrum.

Nu gör Guzmán allt som andra barn gör: simmar och spelar basket och fotboll, som han gillar mest.

- ESTER, GUZMÁNS MAMMA

Hur bidrar MiniMed® 640G insulinpump till blodsockerkontrollen?

MiniMed® 640G insulinpump kan ge mycket små, exakt uppmätta doser insulin, ända ner till 0,025 enheter per timme under dygnet. Den exakta mängden ställs in av läkaren efter barnets normala behov.
Med pump går det också att: 

  • Använd Bolus Wizard®: denna inbyggda funktion underlättar noggrann dosering genom att fastställa rätt dos med hänsyn till  en mängd insulin som redan finns i kroppen, aktuellt blodsocker, kolhydratintag och personliga insulininställningar.
  • Justera basalinsulinet för att kompensera för högre eller lägre fysisk aktivitet eller sjukdom.
  • Stoppa programmerade insulindoser om barnet bestämmer sig för att inte äta eller att inte delta i en aktivitet som planerats i förväg.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.