Mitt barn har diabetes

Insulinpumpar för barn

VIKTIGA PUNKTER

  • Så här kan en insulinpump hjälpa barn med diabetes

Resultat från nya studier* visar att insulinpumpar kan vara både säkra och effektiva för småbarn, förutsatt att föräldrarna har god kunskap om och är väl motiverade att använda pumpen. En insulinpump kan göra det lättare att balansera insulin och blodsocker och kan också bidra till att minska hypoglykemierna. 

Många kliniska studier* bekräftar att patienter med typ 1-diabetes i alla åldrar som byter från multipla dagliga injektioner  till pumpbehandling rapporterar att deras livskvalitet blivit bättre och att de är mer nöjda med sin behandling.

Jag insåg redan några timmar efter att jag hade fått höra talas om insulinpumpar att livet skulle förändras. Jag insåg att mitt barn skulle få ett bättre liv med en pump.

- MARTINA, ANNELIS MAMMA

Så här kan MiniMed® 640G  insulinpump hjälpa dig i det dagliga livet

MiniMed® 640G insulinpump har många funktioner och inställningar och passar utmärkt för barn och ungdomar. 

  • Bolus Wizard® tar hänsyn till tidigare tillfört insulin som fortfarande finns i kroppen så att bolusberäkningarna blir mer exakta.
  • Ett barnsäkert lås för pumpknapparna så att insulintillförseln inte kan programmeras om av misstag. Det finns också en fjärrkontroll som föräldrar kan använda om de vill ha fullständig kontroll över pumpen.

Var kan mitt barn ha sin insulinpump?

Det är ofta en av de första frågorna som många föräldrar och barn ställer. Pumpen kan faktiskt lätt fästas vid bältet eller förvaras i fickan. Det finns också olika pumpväskor.

Insulinpumpar och sport? Hur fungerar det?

Det finns ofta frågor om att bära pumpen vid aktiviteter som sport, dans och fester. Pumpen kan ofta sitta kvar utan att störa sådana aktiviteter. Pumpen kan kopplas från (i upp till 60 minuter) för dusch, bad eller intensiv fysisk ansträngning. Pumpen måste sedan anslutas igen, och om den har varit bortkopplad i över en timme måste vissa dosjusteringar göras. 
Föräldrar bör diskutera detta med sin läkare för att komma fram till hur barnet bäst anpassar sig.

Kan mitt barn fortfarande ha ett normalt socialt liv?

Det bästa sättet att hålla barn friska och glada är att låta dem leka och ha roligt tillsammans med sina vänner. Med en MiniMed 640G  insulinpump kan ett barns sociala liv vara precis så flexibelt som schemat kräver.
 
MiniMed 640G  insulinpump har infusionsset och automatiska införare som passar alla åldrar (även spädbarn), säkrar en effektiv insulintillförsel och låter barnet leva som vanligt.REFERENSER

  • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.