Mitt barn har diabetes

Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1-diabetes ställer sig frågor som: ”Varför händer det här mitt barn?” ”Hur kan man fortsätta leva som förut?” ”Hur kan jag bäst hjälpa?” I början verkar det ofta finnas fler frågor än svar.
 
Något av det viktigaste för föräldrar är barnens hälsa och välbefinnande. När det gäller barn med typ 1-diabetes är målet med behandlingen att minska risken för långsiktiga komplikationer på grund av högt blodsocker, undvika låga blodsocker och se till att barnet växer och utvecklas normalt både fysiskt och psykiskt.
 
Läs om hur andra föräldrar till barn med typ 1-diabetes har det och hur de har fått bättre kontroll på blodsockret. 

Patientberättelse

Mitt barn har diabetes

Tess, Annas dotter, har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2010

När Tess var 15 månader hittade jag henne drickande ur badbassängen vi hade i trädgården. Hon var inte gammal nog att tala om att hon var törstig. Det var bland annat det som gjorde att vi förstod att hon hade typ 1- diabetes, så att hon kunde börja få behandling. Hon fick injektioner med insulin fyra gånger om dagen. Det var alltid svårt att ha kontroll eftersom  Tess oftast hade högt blodsocker men sedan kraschade oväntat, vilket gjorde livet svårt för alla. När hon fyllde 2 fick hon börja med insulinpump, och sedan dess känner vi att vi har fått tillbaka Tess igen. Jag vill uppmana alla andra föräldrar som har funderat på insulinpump till sina barn att se till att skaffa en så snabbt som möjligt!

- ANNA

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.