Emma berättar om sin son Georges diabetes

Läs om hur George lyckades få blodsockernivån inom gränserna genom att använda insulinpump.

Patientberättelse

Spela upp video

Emma berättar om sin son Georges diabetes

Har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2010

George fick diagnosen typ 1-diabetes den 1 augusti 2006. Det är ett datum man aldrig glömmer som förälder! Våra liv ställdes på ända. Injektionerna gjorde att vi fick ändra livsstil, och vi upplevde att sjukdomen tog över våra liv helt. När George tog flera injektioner om dagen låg hans blodsocker aldrig rätt. Men inom fem månader från att han hade fått sin insulinpump låg han inom målintervallet, och nu är hans HbA1 nere i 6,8. Pumpen gör att jag känner mig säkrare på att George sköter sin diabetes rätt och som förälder känner jag mig lugn. Jag tycker att insulinpumpen är fantastisk. Den förändrar barnets tillvaro och den har gjort livet värt att leva igen för George.

- Emma

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.