Paolo berättar om sin dotter Giulias diabetes

Giulia fick diagnosen typ 1-diabetes när hon var 3 år och fick använda en insulinpump för att hålla blodsockret under kontroll.

Patientberättelse

Paolo berättar om sin dotter Giulias diabetes

Har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2008

Giulia var 3 år när hon fick diagnosen typ 1-diabetes. Det var som att rida ut en storm på havet.  I början led hon av våldsamma blodsockersvängningar. Det vi var mest rädda för var låga blodsocker på natten. Två gånger fick Giulia mycket låga blodsocker på natten, och det skrämde upp oss rejält. På grund av det föreslog hennes diabetesläkare att byta från flera injektioner per dag till behandling med insulinpump. Det dröjde inte länge förrän hon klarade sin insulinbehandling själv. Vi har alltid velat att hon ska kunna känna sig och leva som andra barn i sin ålder, och hennes insulinpump har hjälpt henne med det ...

- PAOLO

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.