Ester berättar om sin son Guzmáns diabetes

Guzmán fick diagnosen typ 1-diabetes när han var 6 år gammal. Läs om hur en MiniMed insulinpump har gjort det möjligt för Guzmán att leva ett aktivt liv.

Patientberättelse

Spela upp video

Ester berättar om sin son Guzmáns diabetes

Har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2010

Guzmán var 6 år när han fick diabetes. Under de första två åren fick han flera insulininjektioner om dagen. Det var en svår tid, eftersom han tyckte extremt illa om att ge sig själv sprutor.  Sedan föreslog sjukhuset att han skulle få en insulinpump, och vi insåg snabbt att det var ett mycket bättre och bekvämare sätt för honom att hålla koll på blodsockret. Nu gör Guzmán allt som andra barn gör: simmar och spelar basket och fotboll, som han gillar mest. Insulinpumpen har faktiskt gett hela familjen ett bättre liv.

- ESTER

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.