Mitt barn har diabetes

Särskilda svårigheter för barn med diabetes

VIKTIGA PUNKTER

  • Det här bör du tänka på om ditt barn har diabetes

Livet kan förändras för hela familjen när ett barn får diagnosen typ 1-diabetes. Många föräldrar oroar sig för hur sjukdomen kommer att påverka deras barns liv, hur barnets framtid kommer att påverkas och hur han eller hon kan leva ett normalt liv.

Säkerhet: viktigast av allt

Du bör se till att: 

  • De som har hand om barnet vet exakt vad de ska göra i ett nödläge och har så aktuell information som möjligt (läkare, föräldrar, vårdnadshavare). 
  • Det finns en ansvarig person som kan hjälpa barnet att kontrollera blodsockervärdena eller hjälpa till att ge en bolusinjektion (extra insulin) om det behövs. 

Målet diabeteshanteringen

Enkelt uttryckt är målet att hålla blodsockret under god kontroll, eftersom det är en förutsättning för ett hälsosamt liv nu och minimerar risken för komplikationer i framtiden. Ett sätt att ta reda på om barnets blodsocker är under god kontroll är att hålla HbA1c-värdet inom det målområde som barnets läkare har angett. 

Metoder för bättre kontroll av blodsockret

Om blodsockret ska hålla sig inom gränserna så att risken för komplikationer minskar måste kroppen få rätt doser insulin. Det finns olika behandlingsmöjligheter:

  • Multipla dagliga injektioner  
Injektion minst tre gånger per dag med snabbverkande insulin och en till två gånger med långverkande insulin.
 
  • Insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininjektion)
Tillförsel av snabbverkande insulin subkutant under hela dygnet som ersätter injektionerna med penna. En programmerad insulintillförsel imiterar bukspottskörtelns naturliga insulinproduktion och går bättre att anpassa till kroppens behov. Snabbverkande insulin verkar får effekt utan fördröjning och minimerar variationer i blodsockerhalten som svar på kolhydratintag eller om blodsockerhalten blir hög och behöver sänkas.
 

Vi har alltid tyckt mycket om utomhusaktiviteter och att sporta tillsammans. Tack vare pumpen har vi alla fått en helt ny frihet och blivit betydligt lugnare!

- PAOLO

MINSKA HBA1C, MINSKA RISKEN FÖR KOMPLIKATIONER  

HbA1c: ett viktigt mått på hur effektivt diabetes kan hanteras. Visar mängden glukos som har bundits till de röda blodkropparna under de senaste 2-3 månaderna och därmed graden av diabeteskontroll.

DCCT-studien (Diabetes Control and Complications Trial) bekräftade att en sänkning av HbA1c med bara 1 % kan minska risken för att kärlkomplikationer ska utvecklas med upp till 40 %*. HbA1c ska följas var tredje månad med målet att hålla det under 7 % (53 mmol/L) eller på ett målvärde som din läkare ställer upp*

Normalt ligger blodsockerhalten på mellan 4,0 och 7,8 mmol/l, och du kanske vill försöka hålla dig inom det området genom egenkontroll av blodsockret med en personlig glukosmätare.*

Hypoglykemi

Det kan hända att föräldrar oroar sig för att deras barn ska få blodsockerfall i sömnen på natten. Många kontrollerar blodsockerhalten flera gånger under natten för att vara säkra på att barnets blodsocker ligger i målintervallet. 

Småbarn

Småbarn behöver små insulindoser. Många barn äter lite och ofta under dagen och kan behöva tätare insulininjektioner.

Så vad kan föräldrar göra för att hjälpa sitt barn hantera diabetesen bättre, försöka hålla blodsockret under kontroll och se till att barnet ändå kan njuta av barndomen och alla dess möjligheter?

REFERENSER

  • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.