För dig som nyligen fått diagnosen

Hantera blodsockernivån

VIKTIGA PUNKTER

  • Vikten av HbA1c
  • Hypo-och hyperglykemi

Om blodsockret ska kunna hållas inom gränserna och risken för komplikationer ska kunna minskas måste kroppen få rätt doser insulin. Det finns olika behandlingsmöjligheter:

  • Multipla dagliga injektioner
Injektion minst tre gånger per dag med snabbverkande insulin och en till två gånger med långverkande insulin.
  • Insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininjektion)

Tillförsel av snabbverkande insulin subkutant under hela dygnet som ersätter injektionerna med penna. En programmerad insulintillförsel imiterar bukspottkörtelns naturliga insulinproduktion och går bättre att anpassa till kroppens behov. Snabbverkande insulin verkar utan fördröjning och minimerar variationer i blodsockerhalten som svar på kolhydratintag eller om blodsockerhalten blir hög och behöver sänkas.

Pumpen förändrade mitt liv. Jag behöver inte följa ett strikt schema, utan jag kan göra allt jag vill när jag vill och dessutom har jag bättre kontroll över blodsockret.

- TERESA

MINSKA HBA1C, MINSKA RISKEN FÖR KOMPLIKATIONER

HbA1c: Ett viktigt mått på hur väl diabetes kontrolleras. Visar mängden glukos som har bundits till de röda blodkropparna under de senaste 2 till 3 månaderna och därmed hur väl sjukdomen har hållits under kontroll.

DCCT-studien (Diabetes Control and Complications Trial) bekräftade att en sänkning av HbA1c med bara 1 % kan minska risken för kärlkomplikationer med upp till 40 %*. HbA1c ska följas var tredje månad med målet att hålla det under 7 % (53 mmol/L) eller på ett målvärde som din läkare ställer upp*.

Normalt ligger blodsockernivån på mellan 4,0 och 7,8 mmol/L, och du kanske vill försöka hålla dig inom det området genom egenkontroll av blodsockret med en personlig blodsockermätare*.

  • Hypoglykemi innebär att blodsockret sjunker under 3,9 mmol/L, men det exakta värdet kan variera mellan individer. Lindrig hypoglykemi ger kännbara symtom, och det går att förhindra att blodsockret sjunker ännu mer genom att äta eller dricka något som innehåller kolhydrater. Vid svår hypoglykemi behöver man hjälp av någon annan och kan behöva sjukhusvård.
  • Hyperglykemi hänvisar till höga blodsockernivåer, vanligen över 11,1 mmol/L, men värdet kan variera mellan olika individer. Blodsockerhalter över 15 mmol/L måste behandlas snabbt för att förhindra akuta komplikationer.

Det kan vara svårt att nå och hålla HbA1C-målet utan att riskera blodsockerfall. Med insulinpump går det att ställa in insulintillförseln efter kroppens behov timme för timme.

Så hur kan du som nyligen har fått diagnosen typ 1-diabetes hålla blodsockret under kontroll utan att behöva förändra din livsstil?

REFERENSER

  • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.