För dig som nyligen fått diagnosen

Pump: en möjlig lösning

VIKTIGA PUNKTER

  • Så här kan en insulinpump hjälpa dig kontrollera din diabetes
Många som har typ 1-diabetes använder en insulinpump för att hålla blodsockernivån under bättre kontroll. 
 
En insulinpump är liten (ungefär som en mobiltelefon), lätt att bära med sig i fickan eller bältet och kan också fästas vid en behå.
 
Med en insulinpump kan ditt vårdteam hjälpa dig ställa in tillförseln av basalinsulin på ett sätt som imiterar en frisk bukspottkörtels funktion genom små doser snabbverkande insulin under hela dygnet. 
 
Pumpen kan hjälpa dig justera insulindosen efter behov, särskilt efter måltider och under natten, så att blodsockret kontrolleras effektivare. 

Med pumpbehandling slipper du täta injektioner varje dag och behöver bara byta infusionssetet varannan eller var tredje dag.

Jag höll på med många sporter och ville alltid prestera på topp, men det var svårt att få bra blodsockerkontroll med insulinpennor.

- SIMON

HUR BIDRAR MINIMED® 640G INSULINPUMP TILL BLODSOCKERKONTROLLEN?

MiniMed® 640G insulinpump ger bättre kontroll över blodsockret genom att det går att justera insulintillförseln, vilket minskar risken för blodsockertoppar och blodsockerfall. Fördelarna med insulinpumpsbehandling är: 

  • Enklare dosering
Det kan vara krångligt att räkna ut insulinbehovet med många aspekter som man måste ta hänsyn till. Funktionen Bolus Wizard® är inbyggd i MiniMed 640G-insulinpumpen. Den bidrar till en noggrannare dosering genom att hänsyn tas till det insulin som redan finns i kroppen (så kallat aktivt insulin), aktuell blodsockernivå, kolhydratintag och personliga insulininställningar.
  • Färre injektioner
Exakta mängder av snabbverkande insulin tillförs under hela dygnet via infusionssetet, som byts med några enkla handgrepp varannan eller var tredje dag.
  • Större flexibilitet
MiniMed 640G insulinpump kan justeras direkt för att kompensera för motion eller sjukdom eller om man behöver ta små bolusdoser i samband med mellanmål. Justeringen görs med en enkel knapptryckning – det behövs ingen extra insulininjektion. Det finns till och med en inställning för tillfälligt basalvärde som minskar basalinsulindosen proportionellt och kan användas t.ex. vid fysisk ansträngning.
  • Ökad bekvämlighet

MiniMed 640G insulinpump har en extra finess i form av en trådlöst ansluten blodsockermätare. Mätaren skickar automatiskt blodsockervärden till pumpen, så att Bolus Wizard kan göra noggrannare beräkningar av insulindosen. Dessutom lagras informationen i en digital dagbok tillsammans med insulindoserna.

SÅ HÄR KAN MINIMED® 640G INSULINPUMP UNDERLÄTTA DIN VARDAG

Många kliniska studier* bekräftar att patienter med typ 1-diabetes i alla åldrar som byter från multipla dagliga injektioner till pumpbehandling rapporterar att deras livskvalitet blivit bättre och att de är mer nöjda med sin behandling.

MiniMed® 640G insulinpump kan göra det lättare att hålla målnivåerna och minska risken för blodsockerfall*. En enkel och smidig hantering av insulinbehovet ger större möjligheter att välja livsstil.      

MiniMed® 640G insulinpump och motion

Kosten är mycket viktig för hanteringen av diabetes. Om du tar injektioner ofta kan det vara svårt att klara försenade måltider, hoppa över måltider och följa olika dieter. MiniMed 640G insulinpump kan göra det lättare att balansera insulinbehovet och kosten. Det går till exempel att använda de olika bolusalternativen för att anpassa insulintillförseln efter olika situationer och typer av måltider.
 
Funktionen Bolus Wizard gör det lättare att hålla reda på hur mycket insulin som behövs genom att göra uträkningarna baserat på kolhydratintag, blodsockernivå, förhållandet mellan insulin och kolhydrater och mängden aktivt insulin i kroppen. På så sätt kan du få exakt den mängd insulin som behövs för att hålla rätt blodsockernivå. 

MiniMed® 640G insulinpump och nattliga blodsockerfall

Det är viktigt med regelbunden motion för både kropp och själ och det rekommenderas av de flesta läkare. Motion kan dessutom sänka blodsockerhalten. Med MiniMed® 640G  insulinpump går det att justera basalinsulindosen efter aktivitetsnivå, från en intensiv match till en lugn promenad, så att risken för blodsockerfall efter träning minskar. Många idrottare med typ 1-diabetes använder insulinpump för att få bättre blodsockerkontroll.

MiniMed® 640G insulinpump och nattliga blodsockerfall

Basalbehovet kan förändras under dygnet. Med multipla dagliga injektioner anpassas doserna av långverkande insulin oftast till det genomsnittliga behovet och täcker inte variationerna under dygnet. Med MiniMed 640G, går det att ställa in olika basaldoser efter det individuella behovet vid olika tider på dygnet så att risken för blodsockerfall blir så liten som möjligt, särskilt på natten när man sover.


REFERENSER

  • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.