För dig som nyligen fått diagnosen

Är en insulinpump rätt val för dig?

VIKTIGA PUNKTER

  • Fler funktioner hos insulinpumpar

Många med typ 1-diabetes skulle kunna ha nytta av en insulinpump utan att de ens vet om det. Om något av nedanstående stämmer på dig skulle du kunna få bättre kontroll med en insulinpump som MiniMed® 640G:

  • Rädsla för sprutor
  • Svårt att hantera höga och låga blodsockervärden
  • Rädd för blodsockerfall, särskilt på natten
  • För högt HbA1c
  • Känner ej av blodsockerfall
  • Känner oro för långsiktiga komplikationer
  • Behöver större flexibilitet i det dagliga livet
 
Det bästa sättet att hålla en hälsosam blodsockerhalt är att testa den (egenkontroll) minst fyra gånger per dag och justera insulintillförseln efter behovet. MiniMed 640G insulinpump kan med hjälp av Bolus Wizard® göra de beräkningar och justeringar som behövs så att din blodsockerkontroll blir bättre.
 
Diskutera med din läkare om insulinpumpsbehandling kan vara rätt för dig.

Jag bestämde mig för pumpen efter att jag hade börjat tänka på framtiden. Jag skulle inte kunna förlåta mig själv om jag inte gjorde allt som stod i min makt för mina barn..

- DOMINIKA

FLER ALTERNATIV MED MINIMED® 640G INSULINPUMP

MiniMed 640G insulinpump  finns också med en kompletterande inbyggd funktion för kontinuerlig glukosmätning (CGM) och CareLink™-programmet för behandlingshantering. 
 
När den kopplas till kontinuerlig glukosmätning är MiniMed 640G insulinpump den enda insulinpumpen med funktionen SmartGuard®, som kan bidra till att minska effekterna av lågt blodsocker*. Om blodsockret håller på att bli farligt lågt kan SmartGuard förutsäga 30 minuter i förväg att du håller på att passera gränsen och kan stoppa insulintillförseln automatiskt. När blodsockret har återgått till normalnivå ser SmartGuard automatiskt till att du får insulin som vanligt igen. Detta kan vara en stor fördel jämfört med egenkontroll av blodsockret eftersom det integrerade MiniMed-systemet varnar dig innan blodsockret passerar förinställda gränser samt visar aktuella glukostrender.
 
                     

 

REFERENSER

  • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.