För dig som nyligen fått diagnosen

Diagnosen typ 1-diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det här mig? Hur kommer mitt liv att förändras? Hur kan jag få kontroll över tillvaron igen?        
         
Det kan kännas oöverstigligt att hantera sin diabetes, särskilt precis när man har fått diagnosen. Det viktiga är att lära sig så mycket man kan om sjukdomen och förstå vilka olika metoder det finns för att i möjligaste mån hålla blodsockret på rätt nivå.
 
Läs om hur andra med typ 1-diabetes har det och hur de har fått bättre kontroll på blodsockret. 

Patientberättelse

Spela upp video

För dig som nyligen fått diagnosen

Emily och Jane, har bättre kontroll tack vare sina pumpar sedan 2012

Jag fick diagnosen för sex år sedan och började med flera insulininjektioner om dagen. Jag ansträngde mig verkligen, men det passade inte alls min livsstil med ständiga injektioner, och för mig var det både frustrerande och tröttsamt att försöka hantera min diabetes. Därför blev jag jätteglad när jag fick förslaget att använda insulinpump och ville gärna pröva på det. Mina HbA1c-värden blev bättre och fortsätter att bli bättre i takt med att jag lär mig olika knep och mer om hur jag ska använda pumpen. Jag insåg att jag kunde ha fått bättre kontroll för flera år sedan om jag hade börjat använda pump tidigare. När min dotter Emily också fick diagnosen förra året var jag glad för att hon kunde börja med pump mycket snabbare och få bra kontroll över sjukdomen

- Jane

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.