Dominika berättar om sin diabetes

Först vägrade Dominika acceptera diagnosen, men sedan fick hon blodsockret under kontroll med stöd från sin insulinpump.

Patientberättelse

Dominika berättar om sin diabetes

Har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2012

När jag fick diagnosen typ 1-diabetes vägrade jag helt enkelt acceptera det. Jag var inte intresserad av någon behandling av min sjukdom. Jag ville inte erkänna att jag hade den. Sedan fick en tjej jag kände svåra komplikationer som hon skulle få dras med för livet för att hon inte hade tagit hand om sin diabetes som hon skulle. Jag hade just hittat en doktor som verkligen trodde på behandling med insulinpump, så jag bestämde mig för att pröva. Nu har jag mycket bättre kontroll över blodsockret tack vare min insulinpump. Jag lever ett normalt liv, och bäst av allt: jag är optimistisk inför framtiden.

- DOMINIKA

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.