Jonnys berättar om sin diabetes

Jonny fick diagnosen typ 1-diabetes när han var 15. Läs om hur Jonny håller blodsockret under kontroll med sin insulinpump.

Patientberättelse

Spela upp video

Jonnys berättar om sin diabetes

Se en kort video med Jonny, som har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2004

Jag fick diagnosen typ 1-diabetes när jag var 15. Min reaktion på diagnosen var att jag ville förstå vad diabetes var. Jag ville veta vad som krävdes av mig för att jag skulle kunna leva som jag hade gjort innan. Det är viktigt att tänka framåt och förbereda sig, för det tar mycket kraft att sätta sig in i hur sjukdomen påverkar ens kontroll över livet och ens livsstil. Det finns många saker du kan lära dig om diagnosen, bland annat om insulinpumpar, som kan göra det lättare att leva ett bra liv och ta kontroll.

- JONNY

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.