För dig som nyligen fått diagnosen

Få diagnosen typ 1-diabetes

VIKTIGA PUNKTER

  • Om man ska kunna hantera diabetes måste man först förstå vad kroppen behöver

Många av dem som får diagnosen typ 1-diabetes undrar förstås hur det kommer att påverka deras liv, både nu och i framtiden. En viktig del av att uppnå blodsockerkontrollen är att förstå diabetes, hur kost, motion och andra sjukdomar i vardagslivet påverkar sjukdomen i största allmänhet.  

Maten vi äter bryts ner till glukos, som kroppen behöver som energi för alla aktiviteter. Kroppen behöver också insulin, som normalt produceras av bukspottkörteln, för att transportera glukos från blodet till cellerna. Om bukspottkörteln inte producerar insulin stannar glukosen kvar i blodet och cellerna får inte den energi de behöver. Det är den höga glukoshalten i blodet, blodsockerhalten, som ger de mer akuta fysiska tecknen och symtomen på diabetes. Vid behandling av diabetes är det viktigt att ta hänsyn till många olika faktorer: blodsockret ska övervakas och man måste vara noga med hur mycket kolhydrater man äter, motionera och få i sig rätt mängd insulin för att hålla blodsockret under kontroll och minska risken för komplikationer.

Genom att sätta sig in i vad kroppen behöver och lära sig hur man håller blodsockret på rätt nivå går det att sköta sin diabetes rätt.

Många återgår till en hälsosam livsstil som de är nöjda med och normala aktiviteter efter att ha fått diagnosen typ 1-diabetes. Om man lär sig att hålla blodsockret under kontroll kan man äta ute, ta sovmorgon när man är ledig, delta i sport och idrott och resa utomlands utan problem.

När jag fick diagnosen hade jag svårt att motivera mig själv och hålla blodsockret under kontroll. Jag tog inte så allvarligt på min diabetes.

- DOMINIKA

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.