Minska risken för komplikationer

Mäta blodsockernivån och minska risken för komplikationer

VIKTIGA PUNKTER

  • Nyckeln till att reducera komplikationer är att kontrollera blodglukosnivån

HbA1c mått på hur effektivt diabetes hanteras. Visar mängden glukos som har bundits till de röda blodkropparna under de senaste 2–3 månaderna och därmed hur väl sjukdomen har hållits under kontroll.

DCCT-studien (Diabetes Control and Complications Trial) bekräftade att en sänkning av HbA1c med bara 1 % kan minska risken för att kärlkomplikationer ska utvecklas med upp till 40 %Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant. HbA1c ska följas var tredje månad med målet att hålla det under 7 % (53mmol/L) eller på ett målvärde som din läkare ställer upp*

Normalt ligger blodsockernivån på mellan 4,0 och 7,8 mmol/l, och du kanske vill försöka hålla dig inom det området genom egenkontroll av blodsockret med en personlig glukosmätare.*

Hypoglykemi (lågt blodsocker) innebär att blodsockret sjunker under 3,5 mmol/L, men det exakta värdet kan variera individuellt. Lindrig hypoglykemi ger kännbara symtom, och det går att förhindra att blodsockret sjunker ännu mer genom att äta eller dricka något som innehåller kolhydrater. Vid svår hypoglykemi behöver man hjälp av någon annan och kan behöva sjukhusvård.

Hyperglykemi (blodsockertopp) betyder att blodsockret ligger över 11.1 mmol/L, men gränsen kan variera från person till person. Blodsockernivåer över 15% mmol/l måste behandlas snabbt för att förhindra akuta komplikationer. .

Det kan vara svårt att nå och hålla HbA1C-målet utan att riskera blodsockerfall. Med insulinpump går det att justera insulintillförseln kontinuerligt efter kroppens behov..

Noggrann kontroll av blodsockret kan minska risken för komplikationer betydligt. En sänkning av HbA1c-värdet med en procent kan minska risken för komplikationer:*

  • Retinopati (ögonskada) med upp till 38 %
  • Nefropati (njurskada) med upp till 28 %
  • Neuropati (neurologisk skada) med upp till 28%
  • Hjärt-kärlkomplikationer (hjärtinfarkt eller stroke) med upp till 57 %

Så vad kan en person med diabetes typ 1 som oroar sig för komplikationer göra för att minska riskerna?

REFERENSER

  • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.