Minska risken för komplikationer

Många som har typ 1-diabetes oroar sig för långsiktiga komplikationer. En del börjar tänka på det direkt när de har fått diagnosen. Andra när de får de första symtomen eller när de första tecknen på komplikationer kommer.
 
Höga blodsockervärden under längre perioder är kopplat till många olika typer av komplikationer. Nyckeln till att minska risken för att utveckla (långsiktiga) komplikationer är att ha god kontroll över blodsockret och ett HbA1c-värde inom målintervallet*.

Läs om hur andra med typ 1-diabetes har det och hur de har fått bättre kontroll på blodsockret.

Patientberättelse

Minska risken för komplikationer

Christian, har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2012

Jag blev väldigt ledsen när jag fick diagnosen diabetes. Jag var 20 år gammal och kände att alla mina drömmar försvann i ett slag. Sedan började jag lära mig mer om sjukdomen, och ju mer jag lärde mig, desto räddare blev jag för långsiktiga komplikationer på grund av dålig blodsockerkontroll. (Då tog jag flera insulininjektioner om dagen och hanterade inte alls min diabetes på ett bra sätt). Men nu har jag bättre kontroll på blodsockret. Jag lever ett hälsosamt och aktivt liv och märker inga tecken på långsiktiga komplikationer. Det är jag väldigt tacksam för.

- CHRISTIAN

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.