Paola berättar om sin diabetes

Läs Paolas berättelse om hur dålig blodsockerkontroll gav henne svåra ögonbesvär och om hennes väg mot förbätttring.

Patientberättelse

Paola berättar om sin diabetes

Har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2001

Jag var 7 år gammal när jag fick min diabetesdiagnos och fick behandling med flera injektioner per dag i åratal. På den tiden tänkte jag inte så mycket på risken för långsiktiga komplikationer, men med åren fick jag svåra problem med ögonen på grund av min dåliga blodsockerkontroll. Det var då min diabetesläkare rekommenderade att jag skulle byta till insulinpump. Häpnadsväckande nog, efter många behandlingar och operationer och med den bättre kontrollnivå jag får med min insulinpump, är mitt genomsnittliga HbA1c-värde 7. Min syn har blivit mycket bättre och jag märker inga tecken på andra komplikationer. Det är jag otroligt glad för!

- PAOLA

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.