Hantera hypoglykemi

Minimera blodsockerfallen med en insulinpump

VIKTIGA PUNKTER

 • Upptäck hur en insulinpump kan minska risken för hypoglykemi

Många som har typ 1-diabetesanvänder en insulinpump, för atthålla blodsockernivån under bättre kontroll.

En insulinpump är liten, som en mobiltelefon, och lätt att bära med sig ifickan, eller bältet, och kan till och med fästas vid enbehå.

Med en insulinpump kan ditt vårdteam hjälpa dig ställa in tillförseln av basalinsulin på ett sätt som imiterar en frisk bukspottkörtels funktion genom små doser snabbverkande insulin under dygnet. Pumpen kan hjälpa dig justera insulindosen efter behov, särskilt efter måltider och under natten.

Med pumpbehandling slipper du täta injektioner varje dag och behöver bara byta infusionssetet varannan till var tredje dag.

Sedan hon började med pump har Laras blodocker blivit stabilare och hon har haft färre blodsockerfall. För mig har det betytt mindre oro och högre livskvalitet.

- ANDREA

Hur bidrar MiniMed® 640G insulinpump till blodsockerkontrollen? ?

MiniMed® 640G insulinpump ger bättre kontroll över blodsockernivån genom att det går att justera insulintillförseln, vilket minskar risken för blodsockertoppar och blodsockerfall. Fördelarna med insulinpumpsbehandling är:

 • Enklare dosering
  Det kan vara krångligt att räkna ut insulinbehovet med många aspekter som man måste ta hänsyn till. Funktionen Bolus Wizard® är inbyggd i MiniMed 640G insulinpump. Den bidrar till en noggrannare dosering genom att hänsyn tas till det insulin som redan finns i kroppen, aktuell blodsockernivå, kolhydratintag och personliga insulininställningar.
 • Färre injektioner
  Exakta mängder av snabbverkande insulin tillförs under hela dygnet via infusionssetet, som byts med några enkla handgrepp varannan eller var tredje dag.
 • Större flexibilitet
  MiniMed 640G insulinpump kan justeras direkt för att kompensera för motion eller sjukdom eller om man behöver ta små bolusdoser i samband med mellanmål. Justeringen görs med en enkel knapptryckning – det behövs ingen extra insulininjektion. Det finns till och med en inställning för tillfälligt basalvärde som minskar basalinsulindosen proportionellt och kan användas t.ex. vid fysisk ansträngning.
 • Ökad bekvämlighet
  MiniMed 640G insulinpump har en extra finess i form av en trådlöst ansluten blodsockermätare. Mätaren skickar automatiskt blodsockervärden till pumpen, så att Bolus Wizard kan göra noggrannare beräkningar av insulindosen. Dessutom lagras informationen i en digital dagbok tillsammans med insulindoserna.

Så här kan MiniMed® 640G insulinpump underlätta vardagen

Kliniska studier* bekräftar att patienter med typ 1-diabetes i alla åldrar som byter från multipla dagliga injektioner till pumpbehandling rapporterar att deras livskvalitet blivit bättre och att de är mer nöjda med sin behandling. MiniMed 640G insulinpump kan göra det lättare att hålla målnivåerna och minska risken för blodsockerfall.* En enkel och smidig hantering av insulinbehovet ger större möjligheter att välja livsstil.

MiniMed® 640G insulinpump och kost

Kosten är en mycket viktig del vid hanteringen av diabetes. Om du tar injektioner ofta kan det vara svårt att klara försenade måltider, hoppa över måltider och följa olika dieter. MiniMed 640G insulinpump kan göra det lättare balansera insulinbehovet och kosten. Det går till exempel att använda de olika bolusalternativen för att anpassa insulintillförseln efter olika situationer och typer av måltider. Funktionen Bolus Wizard® gör det lättare att hålla reda på hur mycket insulin som behövs genom att göra uträkningarna baserat på kolhydratintag, blodsockernivå, förhållandet mellan insulin och kolhydrater och mängden aktivt insulin i kroppen. På så sätt kan du få exakt den mängd insulin som behövs för att hålla rätt blodsockernivå.

MiniMed® 640G insulinpump och motion

Det är viktigt med regelbunden motion för både kropp och skäl och det rekommenderas av de flesta läkare. Motion kan dessutom sänka blodsockerhalten. Med MiniMed 640G insulinpump går det att justera basalinsulindosen efter aktivitetsnivå, från en intensiv match till en lugn promenad, så att risken för blodsockerfall efter träning minskar. Många idrottare med typ 1-diabetes använder insulinpump för att få bättre blodsockerkontroll.

MiniMed® 640G insulinpump och nattliga blodsockerfall

Basalbehovet kan förändras under dygnet. Multipla dagliga injektioner med långverkande insulin ger normalt ingen anpassning till dessa svängningar utan bygger oftast på det genomsnittliga insulinbehovet. Med MiniMed 640G går det att ställa in olika basaldoser efter det individuella behovet timme för timme. Det minskar risken för blodsockerfall, särskilt på natten när man sover.

MiniMed 640G insulinpump och medvetenheten om blodsockerfall

Den som har haft diabetes i flera år kan få sämre förmåga att känna att ett blodsockerfall är på väg. Medvetenheten om hypoglykemi kan öka om man använder MiniMed 640G insulinpump genom att frekvensen av lindriga blodsockerfall och blodsockertoppar minskar både på dagen och på natten*

Minimed 640G insulinpump på en vuxens kropp

REFERENCER

 • *Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.