Hantera hypoglykemi

Minimera risken för hypoglykemi

VIKTIGA PUNKTER

  • Det svåra är att hålla HbA1c lågt utan att öka risken för hypoglykemi

HbA1c: ett viktigt mått på hur effektivt diabetes hanteras. Visar mängden glukos som har bundits till de röda blodkropparna under de senaste 2 till 3 månaderna och därmed hur väl sjukdomen har hållits under kontroll.

DCCT-studien (Diabetes Control and Complications Trial) bekräftade att en sänkning av HbA1c med bara 1 % kan minska risken för att kärlkomplikationer ska utvecklas med upp till 40 %*.

HbA1c ska följas var tredje månad med målet att hålla det under 7 % (53 mmol/L) eller på ett målvärde som din läkare ställer upp*

Normalt ligger blodsockernivån på mellan 4,0 och 7,8 mmol/l, och du kanske vill försöka hålla dig inom det området genom egenkontroll av blodsockret med en personlig glukosmätare.*

Många tycker att det är svårt att hålla HbA1c-värdet lågt och inom målintervallet utan att samtidigt öka risken för hypoglykemi. Med insulinpumpsbehandling kan de reglera insulinbehovet direkt.

Vad kan jag säga? Nu när jag har pumpen är det inte längre diabetesen som styr mig. Nu är det jag som styr den istället

- TERESA

Många tycker att det är svårt att hålla HbA1c-värdet lågt och inom målområdet utan att samtidigt öka risken för hypoglykemi. Med insulinpumpsbehandling kan de reglera insulinbehovet direkt.
 
Därför är det viktigt att hålla blodsockret under kontroll. Några av de bästa metoderna för att klara det samtidigt som man minskar risken för hypoglykemier är:
  • Dosera insulinet mer regelbundet, med mindre mängder i taget*
  • Balansera blodsockret före och efter träning
  • Justera insulindosen efter kolhydratinnehållet i måltider
  • Justera insulindosen efter aktiviteterna under dygnet 
  • Hålla reda på när och hur behandlingen behöver justeras genom noggrann övervakning av blodsockernivån under dagen.

Det kan vara svårt att nå och hålla HbA1C-målet utan att riskera hypoglykemi. Med insulinpump går det att ställa in insulintillförseln efter kroppens behov.

Så vad mer kan den som lever med typ 1-diabetes göra för att minimera risken för hypoglykemi?

 

REFERENSER

  • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.