Hantera hypoglykemi

Hypoglykemi kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1-diabetes, särskilt under natten, när det är svårare att känna av om blodsockret blir lågt.

Alla med typ 1-diabetes kan uppleva oväntade blodsockerfall. Ett av huvudmålen för diabeteshantering är att uppnå målvärdet för HbA1c utan att öka risken för blodsockerfall.

Läs om hur andra med typ 1-diabetes har det och hur de har hittat sitt eget sätt att få bättre kontroll på blodsockret och färre hypoglykemier.

Patientberättelse

Hantera hypoglykemi

Marco, har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2011

I början, när jag tog flera insulininjektioner om dagen, kunde jag aldrig förutsäga när jag skulle få blodsockerfall. En gång när jag var ute på stan ramlade jag bara ihop på trottoaren. Jag minns att folk bara gick förbi mig. De trodde väl att jag var full. Jag var tvungen att släpa mig hem på egen hand. Jag hade hört talas om många positiva upplevelser med pumpbehandling, så efter en lång period med återkommande blodtryckfall frågade jag min doktor om jag kunde få pröva en. Nu har jag insulinpumpen på mig hela tiden och jag har nästan glömt bort vad ett blodsockerfall är för något.

- MARCO

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.