Teresa berättar om sin diabetes

Teresa hade extrema blodsockerfall, ibland så allvarliga att hon blev medvetslös. Läs om hur Teresa tog kontrollen över blodsockret med sin insulinpump.

Patientberättelse

Spela upp video

Teresa berättar om sin diabetes

Har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2012

Det var en svår upplevelse för mig att få diabetesdiagnosen. Jag tog flera insulininjektioner om dagen och fick ständiga blodsockerfall. När de var riktigt svåra blev jag till och med medvetslös. Det gjorde mig arg, eftersom jag läste på universitet och inte kunde koncentrera mig. Det var hemskt. Jag kunde inte hantera min diabetes, så med hjälp och stöd från min doktor bestämde jag mig för att pröva en insulinpump. Nu har jag en insulinpump och njuter av kontrollen. Mitt liv har blivit bättre och jag slipper svåra blodsockerfall. Jag kan ärligt säga att det inte längre är diabetesen som styr mig. Nu är det jag som bestämmer över den. 

- TERESA

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.