Hantera hypoglykemi

Vad är hypoglykemi?

VIKTIGA PUNKTER

  • Förstå de viktigaste faktorerna som kan leda till hypoglykemi

Det kan vara skrämmande att uppleva ett blodsockerfall, och det kan leda till en ond cirkel där man oroar sig ännu mer för att få det igen.

Hypoglykemi kan ha flera orsaker, den vanligaste är att det finns för mycket insulin i kroppen. Detta gör att alltför mycket glukos förs över från blodet till cellerna, och därmed försvinner den nödvändiga energikälla som kroppen och hjärnan behöver för att fungera.

Några av de viktigaste faktorerna som kan leda till hypoglykemi är:

  • Bli sen med eller helt hoppa över måltider
  • Måltider med lite kolhydrater eller att kolhydratinnehållet överskattas
  • Måltider med mycket fett
  • För stor bolusdos
  • Alkoholintag
  • Motion
  • Fel dos av basalinsulin

Jag valde pump efter en lång period med blodsockerfall, som också kom på nätterna. Min flickvän väckte mig en natt för att jag hade kramper. Hon släpade in mig i en kall dusch och gav mig socker. Efter det bad jag min doktor att jag skulle få pröva med pump, eftersom jag hade läst mycket på internet om positiva erfarenheter. Sedan började jag använda den.

- MARCO

LINDRIG OCH SVÅR HYPOGLYKEMI

Hypoglykemi (lågt blodsocker) innebär att blodsockret sjunker under 3,9 mmol/l, men det exakta värdet kan variera från person till person. Hypoglykemi kan vara lindrig eller svår.

Lindrig hypoglykemi: man får symtom, och det går att förhindra att blodsockret  sjunker ännu mer genom att äta eller dricka något som innehåller kolhydrater.

Svår hypoglykemi: man behöver hjälp av någon annan och kan behöva sjukhusvård.

Rädslan för alltför lågt blodsocker och risken för hypoglykemi kan leda till att vissa personer med diabetes typ 1 avsiktligt håller blodsockret högt. Men om man gör det under längre perioder kan den självskapade hyperglykemin leda till komplikationer. Bättre kontroll av blodsockret gör att både för höga och för låga värden kan undvikas.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.