HYPOGLYKEMI
OCH ARBETE.

Att hantera hypoglykemier på jobbet kan vara lite extra utmanande de dagar då man har möten eller ett fullspäckat schema. Många tycker att det är jobbigt att diskutera eller förklara hypoglykemier för kollegor och andra jobbkontakter.

Läs mer om hypoglykemier på jobbet och tips på hantering i denna sektion.