INFORMERA
KOLLEGOR.

25 % av alla icke-allvarliga insulinkänningar sker på jobbet

Det är inte många som känner till detta, men jag upptäckte nyligen att drygt hälften av alla icke-allvarliga hypoglykemiepisoder kan leda till att personer med diabetes rapporterar att de förlorar arbetstid. Det gäller både frånvaro och förlorad prestationsförmåga, då de är på jobbet men känner sig mindre effektiva än vanligt och till exempel får skjuta upp arbetsuppgifter eller har svårt att koncentrera sig1.

”Jag är väldigt trött eftersom jag kontrollerar blodsockret två gånger per natt och sedan ska jobba heltid.”

Det var ingen överraskning för mig eftersom jag ofta råkar ut för känningar på jobbet. Förut tyckte jag att det var väldigt jobbigt eftersom jag inte kände mig bekväm med att diskutera min diabetes med mina arbetskamrater. Det här är vad jag har lärt mig:

Hur informerar jag mina arbetskamrater om att jag har diabetes och kan få insulinkänningar?

MEDTRONIC HYPHEROES SHOOT 28-9-16

Som med det mesta här i livet är många ibland dessvärre dåligt informerade och kan vara helt ovetande om sina arbetskamraters hälsotillstånd. Nu har jag lärt mig att om jag inte betraktar min diabetes som ett problem så gör inte heller mina kollegor det.

Det kan kännas svårt eller olustigt att dela med sig privat information om din diabetes, särskilt när vi lägger så mycket tid på att försöka att inte låta diabetesen definiera vilka vi är som individer.  Trots det så är det viktigt att du är öppen med dina kollegor om din diabetes och faktumet att du kan bli hypoglykemisk.

För det är just arbetskamraterna som kan upptäcka och behandla en känning ifall du får en på jobbet, särskilt om det blir ett nödläge. Genom att låta dem vara förberedda kan du få det stöd och den säkerhet du behöver.

”Jag är rädd för att få insulinkänningar på jobbet eftersom mina arbetskamrater kanske inte skulle förstå eller visa någon medkänsla”

Efter en insulinkänning på jobbet kanske du ska fundera på att prata med din arbetsgivare och dina arbetskamrater och förklara varför du fick det och att det lyckligtvis inte inträffar så ofta.

”Det gör mig stressad eftersom jag inte vill att folk ska tänka att jag gör ett dåligt jobb för att jag är inkompetent”

Vara borta från jobbet

Sjukfrånvaro eller läkarbesök är dessvärre en ofrånkomlig del av allas vardag, vare sig man har diabetes och råkar ut för insulinkänningar eller inte.

Om det är möjligt är det dock bra om du försöker planera och boka in dina läkarbesök på en och samma dag samt att du meddelar din chef i god tid innan och förklarar varför du behöver vara ledig från jobbet.

”Det gör mig totalt ineffektiv på jobbet. Det är pinsamt när det händer”

”Det gör att stressen i arbetsmiljön ökar”

Save