HYPOGLYKEMI
BARN & SKOLA.

Det är ofta en utmaning för hela familjen att hantera ett barns diabetes. Det kan även vara väldigt svårt att förhindra och hantera en hypoglykemi när barnet är på skolan. I den här delen finner du våra bästa tips och videos från barn samt deras familjemedlemmar.