HYPOGLYKEMI
& BILKÖRNING.

Att köra bil kan i vanliga fall kan vara mycket stressigt och att ha diabetes kan utgöra ytterligare utmaningar. Diabetesdiagnosen betyder dock inte att man inte kan köra; bara att man måste vara försiktig vad det gäller lågt blodsocker.

En hypoglykemi innebär att blodglukosnivån är för låg (<3,9 mmol/l)2.

Enligt riktlinjerna för körkort ska man testa sitt blodsocker innan man kör3,4 och planera så att man hinner äta och åtgärda en eventuell hypoglykemi. Man ska följa riktlinjerna och aldrig ignorera varningssignalerna.

”Man behöver inte sluta köra bil bara för att man har diabetes”

Checklista innan du kör:

  • Har jag druvsocker med mig?
  • Har jag packat min blodsockermätare och information om att jag har diabetes?
  • Har jag kontrollerat blodsockret?

Vad gör jag om mitt blodsocker är lågt innan jag ska köra?

Kör inte. Ät ett litet mellanmål rikt på kolhydrater, till exempel några kex eller en frukt.5

Vad säger lagen om att köra när man har diabetes?

Om din diabetes behandlas med insulin måste du meddela detta till Transportstyrelsen eller motsvarande myndighet i ditt land.

När kan jag köra igen efter att ha haft en insulinkänning?

Man rekommenderas att inte köra förrän tidigast 45 minuter efter att känningen har gått över eftersom reaktionsförmågan är långsammare precis efteråt. Du ska alltid mäta ditt blodsocker en gång till.1

Hur gör jag om jag får en insulinkänning medan jag kör?

Du bör stanna bilen så fort som möjligt, ta ur nyckeln för att visa att du inte kör bilen och sedan sätta dig i passagerarsätet om du kan göra det på ett säkert sätt. Behandla känningen på det sätt som vårdpersonal har visat dig.

Hur gör jag om jag råkar ut för en olycka?

Om du råkar ut för en trafikolycka måste du, oavsett om du anser att det är ditt fel eller inte, mäta ditt blodsocker för att kunna visa om ditt blodsocker var lågt eller ej. Om du får en insulinkänning medan du kör kan du åtalas för vårdslöshet i trafik, grov vårdslöshet i trafik eller rattfylleri pga läkemedel (insulin eller diabetestabletter).

Måste jag informera mitt försäkringsbolag om att jag har diabetes?

Man rekommenderar att du informerar det företag där du har din bilförsäkring om att du har diabetes för att undvika eventuella problem om en olycka skulle inträffa

Save

Save