BEHANDLING AV
HYPOGLYKEMI.

Hur kan jag få glykemisk kontroll och undvika att bli låg?

Många tycker att det är svårt att hålla sitt HbA1c-värde inom målintervallet utan att öka risken för hypoglykemi.

Därför är det viktigt att få kontroll över sitt blodsocker. Några av de bästa metoderna för att klara det samtidigt som man minskar risken för hypoglykemi är att:

 • Diskutera insulinbehandling och -doser med din vårdgivare
 • Balansera blodsockret före och efter träning
 • Anpassa insulindosen efter kolhydratinnehållet i måltider
 • Anpassa insulindosen efter aktiviteterna under dygnet
 • Hålla reda på när och hur behandlingen behöver justeras genom att mäta blodsockret under hela dagen
 • Lära sig förstå information om blodsockrets tendenser
 • Tänka efter innan man tar måltidsinsulin. Planera bolusdosen efter kolhydratinnehållet i måltiderna, blodsockernivån och aktiviteterna under dagen och undvik att ta måltidsdoser ”intuitivt”.

Hur behandlar jag en känning?

Lindrig hypoglykemi kan behandlas genom att man äter eller dricker 15–20 g snabba kolhydrater såsom druvsockertabletter, sötsaker, läskedrycker eller fruktjuice.

En del personer med diabetes kan även behöva ta 15–20 g långsamma kolhydrater om det inte är dags för nästa måltid. Ett blodprov bör tas efter 15–20 minuter för att kontrollera om blodsockervärdet har återställts. Vid svår hypoglykemi kan en ambulans behövas, till exempel om personen blir medvetslös eller får kramper som varar i mer än 5 minuter. Svåra insulinkänningar kan behandlas med glukagon om man har ett glukagoninjektionsset till hands vars bäst-före-datum inte har gått ut.

Behandla inte en känning med choklad eller andra fetthaltiga livsmedel då fett fördröjer magsäckstömningen ner till tunntarmen vilket i sin tur leder till att sockret inte når blodomloppet tillräckligt snabbt.

counteracting-a-hypo

FRÅGOR ATT STÄLLA DIG SJÄLV OM DU HAFT EN HYPOGLYKEMI:

 1. Har jag tagit för mycket basinsulin?
 2. Felbedömde jag mitt kolhydratintag?
 3. Hur såg min behandlingsjustering ut före, under och efter fysisk aktivitet eller alkoholintag?
 4. Glömde jag att räkna med aktivt insulin från tidigare bolusdoser?
 5. Passade mitt måltidsinsulin den måltid jag åt (protein, fett)?
 6. Gick det för lång tid mellan bolusdosen och måltiden?

Save

Save