OM
HYPOGLYKEMI.

En hypoglykemi (”insulinkänning”) innebär att blodsockervärdet blir lägre än (<3,9 mmol/l eller 70 mg/dl)1, även om det exakta värdet kan variera från person till person.

Det kan vara skrämmande att uppleva en hypoglykemi och man kan bli riktigt rädd för att få det igen. Ni har berättat att 1 av 2 av er oroar er varje dag för att få känningar2.

Vad orsakar en hypoglykemi?

Hypoglykemi kan uppstå av flera olika orsaker och beror oftast på att det finns för mycket insulin i kroppen. Det gör att alltför mycket glukos förs över från blodet till cellerna och därmed försvinner den nödvändiga energikälla som hjärnan och det centrala nervsystemet behöver för att fungera.

Några av de viktigaste faktorerna som kan leda till hypoglykemi är:

 • Försenade eller uteblivna måltider
 • Måltider med väldigt lite kolhydrater eller överskattning av kolhydratinnehållet
 • Måltider med högt fettinnehåll
 • För mycket måltidsinsulin
 • Alkoholintag
 • Motion
 • Fel dos basinsulin

Vilka sorters hypoglykemier finns det?

 1. Lindrig hypoglykemi: Man får symtom och det går att förhindra att blodsockret sjunker ännu mer genom att äta eller dricka något som innehåller kolhydrater.
 2. Svår hypoglykemi: Man behöver hjälp av någon annan och kan behöva sjukhusvård.

Rädslan för att få lågt blodsocker och en hypoglykemi kan leda till att vissa avsiktligt håller blodsockervärdet högt3. Men gör man det under längre perioder kan denna självorsakade hyperglykemi leda till komplikationer4 såsom:

 • Mikrovaskulära: Nedsatt syn, njursjukdom och nervskador
 • Makrovaskulära: Hjärtinfarkt eller stroke

Bättre kontroll av blodsockret gör att både för höga och för låga värden kan undvikas.

Viktig statistik om hypoglykemier3, 5

74_perc_of_t1d_v1one_hour_lost_sq_v1