DRA LÄRDOM
AV DINA HYPOGLYKEMIER.

Rosie Walker (leg. sjuksköterska med naturvetenskaplig examen och lärarexamen)

När du har haft en hypoglykemi vill du säkert helst glömma det hela och gå vidare. Det kan bero på att du bara har enstaka som du hanterar snabbt, kanske till och med automatiskt, utan att egentligen avbryta det du håller på med. Eller så har du tätare eller allvarligare hypoglykemier och vill just därför inte lägga för mycket tid på att tänka på dem, utan hellre fokusera på de tillfällen då du inte har dem. Så kan det vara, speciellt om du innerst inne tycker att det är skrämmande, pinsamt eller ångestframkallande1.

Ett alternativt sätt att se på saken är att utnyttja hypoglykemierna som tillfällen att lära sig mer. Att reflektera över vad som hänt i samband med att du blivit låg, oavsett hur lindrig eller allvarlig det varit, kan göra att du känner dig säkrare och mindre orolig i framtiden. Det kan hjälpa dig att undvika att hamna i tankar som ”Det blir aldrig rätt, det är ingen idé att ändra på något” eller ”Min diabetes verkar ju leva sitt eget liv”. Sådana tankar gör dig lätt nedstämd och uppgiven när det gäller möjligheterna att hantera problemen, något som i sin tur kan påverka hur du mår i allmänhet1.

Här följer några idéer kring hur du kan dra lärdom av dina hypoglykemier:ian-vincent

  • När du har fått en oväntad hypoglykemi, eller en som var ovanlig på något sätt, tänker du igenom vad som kan ha orsakat den (eller pratar igenom det med någon som du vet är bra på att lyssna). Sedan tänker du ut möjliga sätt att undvika att bli låg under liknande omständigheter i framtiden. Det kan löna sig nästa gång!
  • Även om du bara har få och lindriga hypoglykemier kan det vara värt att lägga ett par minuter i månaden på att leta efter mönster eller förändringar. Det finns en chans att du kan bli kvitt en och annan känning ändå!
  • Att ta del av hur andra upplever, klarar av och hanterar hypoglykemier kan ge insikter och idéer. Det finns många möjligheter att prata med andra, antingen ansikte mot ansikte i t ex en lokal stödgrupp, eller via sociala medier och grupper där människor lär av varandra och delar med sig av tips och råd. Sådana grupper kan få dig att känna dig mindre ensam och erbjuder framförallt ett forum där du kan prata om dina upplevelser med personer som vet hur det känns.2
  • Ta reda på de senaste forskningsrönen om hypoglykemier, och hur läkemedel och behandlingar utvecklas. Använd information från diabetesorganisationer3,4 och fråga dina vårdkontakter. Hypoglykemi är inte en oundviklig del av diabetes. Det är väl värt att leta efter sätt att undvika dem, samtidigt som du tar tand om din hälsa i övrigt. Detta gäller särskilt om du har problem med känningar, om symtomen ändras över tid eller om din vanliga medicinering och behandling inte verkar fungera så väl.5

Tack till dr Jen Nash som varit behjälplig med kommentarer.

Save

Save

Save