Tips på hur du kan hantera rädsla, ångest
och oro för hypoglykemier.

Rosie Walker (leg. sjuksköterska med naturvetenskaplig examen och lärarexamen)

Hypoglykemier (känningar) är en aspekt av att leva med diabetes som kan ge upphov till stor oro och ångest i vardagen, liksom en allmän rädsla för känningarnas verkningar. Insulinkänningar är en biverkan av insulin eller insulinstimulerande läkemedel, snarare än en följd av sjukdomen i sig. Ett problem som många upplever är att deras ansträngningar att hålla blodsockernivåerna inom det rekommenderade intervallet samtidigt ökar risken att få insulinkänningar. De upplever alltså en baksida av att ta väl hand om sin diabetes. Det ska tilläggas att insulinkänningarna kan dyka upp oväntat när som helst i en fulltecknad vardag – på jobbet, i bilen, på AW:n eller teatern.

Många oroar sig för nätterna och för att inte kunna uppmärksamma sina symtom och vidta åtgärder i och med att man sover. För föräldrar till barn med diabetes kan tanken på en insulinkänning som inträffar nattetid utan förälderns vetskap vara enormt skrämmande.1

Här följer några bra tips på hur du kan hantera din oro för hypoglykemier:

MEDTRONIC HYPHEROES SHOOT 28-9-16

  • Tänk på att det är helt normalt att oroa sig för känningar och att tycka att de är extremt irriterande och störande! Att vara medveten om sina känslor och sätta namn på dem kan vara en hjälp i sig. Även att prata av sig och lätta på trycket när känningarna har varit särskilt irriterande eller störande kan göra gott.
  • Om du oroar dig – gör något! Börja föra en loggbok över dina hypoglykemier (klicka här för att ladda ned Min loggbok över hypoglykemier). Därefter (eller om du sedan tidigare för loggbok) analyserar du dina anteckningar. I vilka situationer blir du låg? Kan du ändra något vad gäller rutiner, matintag, aktivitetsnivå eller insulin nästa gång du är i en liknande situation och på så sätt undvika hypoglykemin? Om du inte ser något mönster eller kommer på något som du skulle kunna göra kan det vara till hjälp att prata igenom det, kanske med någon annan som också har diabetes, via sociala medier eller ansikte mot ansikte. Avslappningstekniker såsom andningsövningar och mindfulness kan hjälpa dig att hantera din oro när du blir låg.
  • Skriv ned vad du är rädd eller orolig för. Poängsätt sedan varje punkt efter hur stark oron är, t.ex. 1 för mild oro och 5 för mycket stark oro. Tänk sedan för varje punkt igenom vad som skulle behövas för att lindra eller ta bort oron.
  • Sök professionell hjälp. Om din rädsla eller oro för hypoglykemier helt upptar dina tankar, ger dig ångestsymtom eller om du börjar inrätta ditt (eller t.ex. ditt barns) liv efter dem, är det dags att söka professionell hjälp, t.ex. kognitiv beteendeterapi. Du kan behöva lära dig strategier för att lindra oron och hantera den bättre. Det är inget fel i att söka eller ta emot den här typen av stöd. Faktum är att det är något som alla diabetiker borde erbjudas!2
  • Berätta för din vårdkontakt om dina känslor kring hypoglykemier. Har du möjlighet att berätta hur du känner och mår för din vårdkontakt, ställa specifika frågor om känningar eller diskutera ”skräckhistorier” du hört nästa gång ni ses? Kanske kan ett förändrat sätt att övervaka blodsockret eller ändringar när det gäller insulintyp, dos eller administrationssätt minska risken för känningar samtidigt som blodsockret hålls på en bra nivå. Det utvecklas ständigt nya produkter, och en tid hos läkare eller sjuksköterska är ett utmärkt tillfälle att informera sig om dem. Se även 
  • Är du frestad att hålla blodsockret lite för högt? Det är vanligt att vilja hålla blodsockret på en lite för hög nivå inför en situation där man verkligen inte vill bli låg, t.ex. en jobbintervju, ett föredrag, en första date, 3eller nattetid4. Som tillfällig strategi är detta förståeligt och ett sätt att hantera sin oro. Om du däremot gör så mer regelbundet kan det tyda på en fobi för hypoglykemier vilket du kan söka hjälp för. Med professionell hjälp kan du utveckla en strategi så att du vet hur du kan hantera en insulinkänning i en känslig situation. Att vara förberedd är, som redan nämnts, ett av de bästa sätten att lindra sin oro.
  • Hur kan du ta reda på mer? Att lära sig mer om hypoglykemiers fysiska orsaker och förlopp samt hur du skyddar dig mot allvarliga hypoglykemier kan vara ett sätt att lindra oro och rädsla5. På internet har du tillgång till stora mängder tillförlitlig information från nationella diabetesföreningar, och där hittar du också en rad andra resurser. Nedan har vi samlat några länkar.