STÖD MED DIABETES
OCH HYPOGLYKEMIER.

Livet kan vara nog så stressigt, även utan diabetes. I den här delen skriver medicinska experter om hur man bäst stödjer sig själv och andra när det gäller att leva med diabetes. Vi går även in på att det är viktigt att fira andra saker än sina goda HbA1c-resultat, för man jobbar hårt varje dag för att hantera sin diabetes och bör belöna sig själv för det.