ALLA ANSTRÄNGNINGAR RÄKNAS-
HBA1C ÄR INTE ALLT.

Rosie Walker (leg. sjuksköterska med naturvetenskaplig examen och lärarexamen)

Som du vet är diabetes något man lever med varje dag, dygnet runt. Även om du bara skulle göra det absolut nödvändigaste för att ta hand om din diabetes så skulle det ändå innebära medicinering, blodsockerprover, en kost där du tar hänsyn till vilken mat, när och hur mycket du äter (för att inte tala om att försöka förutse konsekvenserna av intaget) samt att hantera oväntade händelser som kan få blodsockret att stiga eller falla. Lägger man sedan till uppgiften att hantera andra aspekter av sjukdomen och att planera framåt för alla eventualiteter börjar det så småningom likna ett heltidsjobb.

Hypoglykemier kan kullkasta de mest välgenomtänkta planer, och dessutom påverka långtidsvärdet för blodsockret, HbA1c-värdet, som brukar vara det som vårdpersonal använder som främsta indikation på hur det går med din diabetes. När en hypoglykemi behandlas kan det leda till tillfälligt högre blodsocker direkt efteråt. Om du har många känningar kan alltså HbA1c-värdet bli högt, precis tvärtom mot det som förväntas. Det finns dessutom många andra livsomständigheter som kan ge högre blodsocker och därmed ett högre HbA1c-värde1.

HbA1c-värdet är ett sifferresultat som inte nödvändigtvis avspeglar hur mycket du har ansträngt dig under den period som provet gäller. Kanske har du kämpat med att hantera ett stort antal hypoglykemier, en virusinfektion som inte gett med sig, eller relationsproblem och känslomässig stress. Även om du har gjort allt för att ta hand om din diabetes i alla de här situationerna är det inte säkert att HbA1c-värdet avspeglar det. Å andra sidan kan du få ett perfekt HbA1c-värde efter en tid när din diabetes har ”uppfört sig” och inte krävt några större ansträngningar. Ibland är det alltså resultatet snarare än hur mycket du har ansträngt dig som bedöms1.

Här följer några idéer som kan hjälpa dig att uppmärksamma dina ansträngningar minst lika mycket som resultaten:

  • docter-patientNär du ska ta ett HbA1c-blodprov kan du tänka igenom och skriva ned alla eventuella händelser som skulle kunna påverka resultatet, t.ex. någon av de situationer som nämnts ovan eller en semester, viktnedgång, ett nytt jobb eller nya rutiner. Om du är beredd att diskutera olika bidragande faktorer och att förklara vad som händer i ditt liv kan du få till ett meningsfullt samtal om detta, och inte bara om resultatet i siffror.
  • Om du upplever att din vårdkontakt fokuserar för mycket på HbA1c och ger dig onödiga råd eller dömer dig, bör du repa mod och förklara vad du har gått igenom på sistone eller påpeka att du själv också har en åsikt om ditt HbA1c-värde. Det är inte alltid lätt, men kan bidra till att skapa en gemensam förståelse för vad det innebär att leva med diabetes. Glöm inte att även om din vårdkontakt har expertkunskaper så är det DU som är expert på just DIN sjukdom. Det är viktigt att bådas insikter tas till vara2.
  • Fira att du har ansträngt dig tillsammans med familj och vänner, oavsett vilka resultat du uppnår! Gratulera dig själv för att du orkar fortsätta ta hand om din diabetes även när det är tufft. Sjukdomen är en extra sak att hantera, och ingenting som du har bett om, men du gör ditt bästa!
  • Tänk på att HbA1c-värdet återspeglar dina blodsockernivåer under de senaste två eller tre månaderna – inte hela ditt liv. Om du har det i bakhuvudet kan du undvika att bli uppgiven eller överdrivet självkritisk efter ett prov, något som också kan påverka din motivation inför framtiden3,4.

Tack till dr Jen Nash som varit behjälplig med kommentarer

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save