HUR HANTERAR DU ANDRAS REAKTIONER
PÅ HYPOGLYKEMIER?

Rosie Walker (leg. sjuksköterska med naturvetenskaplig examen och lärareexamen)

Oavsett hur länge du haft diabetes känner du säkert till att andra människor ofta berörs. Det kan gälla allt från nära anhöriga och vänner till kollegor eller studiekamrater och andra sociala kontakter. Oavsett hur mycket eller lite de vet om din diabetes, kan de då och då bli involverade i samband med insulinkänningar. Till exempel behöver du kanske hjälp med att hålla utkik efter symtom eller till och med praktisk hjälp. Vid andra tillfällen kan människor omkring dig själva uttrycka oro över saker de har hört eller upplevt i samband med diabetes eller insulinkänningar, och kanske just med dig. Här är några idéer på hur man kan prata om ämnet med andra människor:

  • MEDTRONIC HYPHEROES SHOOT 28-9-16Där det kan bli nödvändigt är det bra att prata om insulinkänningar på förhand. Berätta hur sannolikt det är att något kan komma att hända, vilka dina symtom är och hur den ska behandlas. Om du t.ex. ska delta i teambuildingaktiviteter som är fysiskt krävande kan det vara bra att nämna för övriga deltagare att du kan behöva socker om du börjar se frånvarande ut eller blir skakig (eller vilka symtom du nu brukar få). Det kan vara till hjälp att förklara att insulinkänningarna beror på insulinet, och inte på sjukdomen i sig1.
  • Öva in svar på kommentarer eller frågor som du tror att du kan få eller har fått förut. Hur skulle du vilja svara om någon säger t.ex. ”Insulinkänning – det är när du behöver mer insulin, va?” eller ”Ja just det, det är när man blir som full” eller ”(eget exempel)”?
  • Bestäm vem du vill prata med om potentiella känningar och vem du inte vill prata med. Det är olika för var och en hur öppen eller privat man vill vara kring sin diabetes, så fatta ett självständigt beslut.
  • Eftersom du plötsligt kan komma att behöva hjälp av andra, även personer som inte känner dig, kan det vara bra att alltid ha med sig någon ID-handling, information om din diabetes samt det du normalt använder för att behandla insulinkänningar. På så sätt kan du snabbt återhämta dig.2
  • Bär i åtanke att en person som ser eller hjälper dig när du blir låg kan uppleva effekterna som överrumplande eller skakande och kan ha många frågor. Det kan bero på sådant som att du plötsligt inte varit dig själv på arbetet eller att du sett skrämmande sjuk ut inför en ny partner. Efter händelsen (när du har återhämtat dig) kan du – om du vill – prata med personen och förklara mer om hypoglykemier och hur de påverkar dig2.

Tack till dr Jen Nash som varit behjälplig med kommentarer.

Save