Hur du stöttar en person med diabetes för att förebygga eller hantera
en hypoglykemi.

Om du har en partner, familjemedlem eller vän med diabetes hjälper du kanske redan till; det kan gälla sjukdomen i allmänhet eller hypoglykemier i synnerhet. Kanske är du orolig för att en hypoglykemi ska inträffa, eftersom det är ett specifikt och välkänt problem1. För många är det naturligt att engagera sig som anhörig. Men att prata om eller försöka hjälpa till att förhindra eller behandla hypoglykemier leder ibland till konflikter, eftersom omsorg och oro lätt kan tolkas som tjat eller en överbeskyddande inställning.

Oavsett hur det är i ditt fall hittar du här några förslag på vad du kan göra för att hjälpa och stötta någon som blir hypoglykemisk.

  • DedicationBerätta för personen ifråga att du vill stötta honom eller henne, och fråga vad han eller hon behöver (istället för att göra egna antaganden). Till exempel vill kanske personen bli påmind om att du finns där och att du inte har något emot att prata om situationen – eller så föredrar hen att du är diskret och vill bara veta att du är redo att hjälpa om du blir ombedd.
  • Det är alltid en bra idé att prata om hypoglykemi vid ett annat tillfälle än i anslutning till en specifik händelse. Det gäller särskilt om personen upplever att du är överbeskyddande eller lägger dig i för mycket. Då har ni båda chansen att ge uttryck för era synpunkter och komma fram till vad som skulle vara till störst hjälp. Kanske inser inte personen vad du upplever när han eller hon får en känning. Det kan du behöva förklara lugnt och sansat, vid ett separat tillfälle.
  • Om det finns specifika saker som bekymrar dig kan det vara bra att diskutera dem med någon som du vet är bra på att lyssna och inte skulle uppfatta samtalet som skvaller eller att du går bakom ryggen på din anhöriga. Om du tar dig tid att reda ut dina egna känslor och planera hur du ska reagera för att kunna vara det bästa stödet så får det positiva effekter på hur du uppfattar din egen stödjande roll1.
  • Erbjud dig att följa med på ett läkarbesök eller liknande och fråga om du kan få ställa frågor där så att du lär dig mer om t.ex. orsaker till hypoglykemier eller behandlingar. Ett annat alternativ är internetforum eller sociala medier där du kan prata med andra anhöriga om hur de hanterar sin situation2. Kanske kan du också ha nytta av att delta i något arrangemang för partners eller familjer där du kan dela dina erfarenheter av livet med diabetes med andra 3, 4, 5.
  • Prata med personen om hur du kan hjälpa till vid en hypoglykemi, särskilt när den påverkar hens förmåga att ta hand om sig själv. I en sådan situation vet naturligtvis inte personen hur hen reagerar eller beter sig, och därför kan det kännas tryggt för er båda att ha en handlingsplan.
  • Ta med dig något som kan användas för att behandla en känning när du och din anhöriga ska göra något som du upplever innebär en risk för känningar, även om personen själv också är förberedd. Då vet du att du kan agera om det skulle behövas, vilket kan kännas tryggare för dig.
  • Om det är svårt att prata om hypoglykemier eller om du är mycket orolig för hur de påverkar personen, särskilt om det påverkar er relation negativt, kan professionell hjälp eller rådgivning vara det som behövs. Det kan innebära att själv kontakta vårdpersonal, t.ex. en läkare, eller att ringa en hjälplinje i någon nationell diabetesorganisations regi6. Ett annat alternativ som kan vara fruktbart är att söka stöd i att arbeta på er relation.

Tack till dr Jen Nash som varit behjälplig med kommentare

Save

Save