Hypoglykemier och att äta för mycket

Emma Marcus har typ 1-diabetes och är utbildad dietist

Vi har alla varit med om det, att vakna mitt i natten och känna sig lite darrig, upptäcka att blodsockret är lågt och därefter äta upp allt i kylen.

“Att vara hungerilsken”

Varför händer det här, och för vissa av oss ganska ofta? Vare sig man har diabetes eller inte orsakar låga blodsockervärden en rejäl hunger. Du har säkert träffat personer som inte har diabetes som ibland får lågt blodsocker och blir ”hungerilskna”. Utan diabetes varar symtomen inte särskilt länge eftersom kroppen kan minska insulinproduktionen som svar på ett sjunkande blodsocker. Men om kroppen inte kan kontrollera insulinnivåerna och du redan har tagit en större dos än vad som behövdes kommer din insulinkänning dessvärre inte gå över förrän det extra insulinet har hanterats, och för det behövs ju mat.

Vad kan vi då göra?

“Hellre förekomma än förekommas”

Om det är möjligt är det bättre att förebygga än att bota. Det är knepigt att alltid ta rätt mängd insulin för att hålla sig inom målintervallet för sin blodsockernivå, men man brukar säga att om man inte vet exakt vilken dos som behövs (t.ex. när man äter ute) så ska man ta en lägre dos först och sedan kontrollera sitt blodsocker några timmar senare. Då kan man administrera mer insulin om den första dosen har visat sig vara för låg.

Det kan också vara bra att kontrollera att basinsulinet ligger på rätt nivå eftersom det kan förändras med tiden. Prata med ditt diabetesteam för att ta reda på hur du på bästa sätt kan göra det dagligen samt när du är på semester eller motionerar.

Hur gärna vi än vill går det inte att undvika lågt blodsocker. Ibland är det riktigt svårt att behandla det på rätt sätt, men om du försöker följa de här reglerna kan det hända att behovet att äta allt inom synhåll minskar! Dubbelkolla när du verkar ha hypoglykemi att ditt blodsocker verkligen är lägre än 4,0 mmol/l. Ät eller drick i så fall genast 15–20 g glukos (t.ex. 5 druvsockertabletter, 100 ml energidryck eller 150 ml cola) och VÄNTA! Sitt still i 15 minuter (ställ in ett alarm om det behövs) utan att äta något mer. Därefter bör hungerkänslorna ha minskat. Upprepa processen om blodsockret fortfarande är för lågt. Om det inte är det kan du behöva ett mellanmål om du inte planerar att äta inom en eller två timmar, men det beror mycket på vilken insulinbehandling du har. Fråga ditt diabetesteam om du är osäker.

Det är en bra idé att förbereda engångsbehandlingar för känningar och alltid ha med sig det, t.ex. några druvsockertabletter (eller flytande varianter) i en påse och så mellanmål om det behövs. Då frestas man inte att överbehandla den.