HYPOGLYKEMIER OCH TRÄNING-
BRA TIPS.

Här är några bra tips för att förebygga träningsrelaterad hypoglykemi:

  • Kontrollera blodsockret före träning. Då ser du om ditt blodsocker ligger på en lämplig nivå och om du behöver äta ett mellanmål.
  • Försök undvika att träna när insulinet verkar som mest.
  • Träna minst två timmar innan du går och lägger dig.
  • Undvik att dricka alkohol före eller direkt efter träning.
  • Hur lockande det än kan vara bör du undvika bastu- och ångbad direkt efter ett träningspass. Det kan innebära en bibehållen ökad hjärtfrekvens och ditt blodsocker kan då fortsätta att sjunka.
  • Träna högst en eller två gånger per dag. Extra pass kan öka sannolikheten för hypoglykemi.
  • Kontrollera ditt blodsocker direkt efter träning för att undvika att få hypoglykemi flera timmar efter träningen. Tänk på att kontrollera blodsockret ofta 2–4 timmar efter träning.
  • Kom ihåg att måttlig till ansträngande träning kan innebära att blodsockret sänks under 24 timmar efter träningen.
  • Injicera inte insulin i benen om de är aktiva när du tränar.
  • Ha med dig lättabsorberade kolhydrater när du påbörjar all form av rörelse, även vid hushålls- eller trädgårdsarbete.