Guardian™
SENSOR 3

den mest avancerade cgm sensorn till Medtronic pump

TÄNKER DU PÅ DINA GLUKOSVÄRDEN KONSTANT

BLI VARNAD INNAN DU BLIR HÖG ELLER
LÅG MED DEN SENASTE CGM TEKNOLOGIN

GUARDIAN™ SENSOR 3

Driver vår exklusiva SmartGuard™ teknologi och kan användas tillsammans med:

MiniMed 670G™ PUMP
&
MiniMed 640G™ PUMP

SmartGuard™ är namnet på automatiseringsfunktioner i våra pumpar, som styr insulindoseringen efter smarta algoritmer och sensorglukosvärden.


SmartGuard™ hjälper till att förhinda hypoglykemier och öka tiden spenderat inom målområdet.

 

Du vill ha ett system som ger ett avancerat skydd och inte enbart ett glukosvärde2,3

 

Du vill ha en teknologi som underlättar och minskar diabeteshantering

 

 

Fråga ditt diabetesteam om CGM och insulinpumpar med Smartguard™ teknologi

 

HUR DU SÄTTER IN
Guardian™ Sensor 3

GUARDIAN™ SENSOR 3
ÄR VÅR SENASTE SENSOR FRÅN MEDTRONIC

  • Noggrann1
  • Smart och pålitlig2
  • Bekväm