Kundsupport

CareLink

Vad är programvaran CareLink™ Personal?

CareLink™ Personal är ett gratis webb-baserat program som tillåter uppladdning av data från din insulinpump, CGM och blodsockermätare. Programmet sammanställer rapporter, kurvor, diagram och grafer och kan på så sätt hjälpa dig att förstå effekterna av insulindosering, matvanor, träning, och eventuella läkemedel. Det blir således lättare att se mönster, problem och att identifiera orsakerna till låga och höga blodsockernivåer. 

Hur mycket kostar det?

Programvaran CareLink™ Personal är kostnadsfri. Allt du behöver är åtkomst till internet och en anslutningsenhet för CareLink (CareLink USB eller blodsockermätare). Kontakta vår produktsupport på 08- 568 585 20 för mer information om hur du skaffar en anslutningsenhet till CareLink™.

Vilka insulinpumpar fungerar tillsammans med programvaran CareLink™ Personal?

Gå till sidan Verktyg för behandlingshantering.Där finns en lista på insulinpumpar som i dagsläget har stöd för programvaran Carelink™ Personal.

Vilka blodsockermätare fungerar tillsammans med programvaran CareLink™ Personal?

Gå till sidan Verktyg för behandlingshantering. Där finns en lista på glukosmätare som i dagsläget har stöd för programvaran Carelink™ Personal.

KONFIGURATION

Hur kommer jag till CareLink™ Personal-sidan?

Följ denna länk: http://carelink.minimed.eu

Vad behöver jag för att komma igång?

Gå till CareLink ™ Personals hemsida, klicka på Registrera dig nu och skapa ett CareLink™ Personal- konto genom att följa instruktionerna. Du behöver en CareLink™ -anslutningsenhet (CareLink ™ USB eller blodglukosmätare) för att ladda upp data från din insulinpump.

Hur laddar jag upp min data?

Första gången måste du ladda ner uppladdarens installationsfil. Det gör du en gång per
dator där du vill ladda upp dina Medtronic-enheter. Återgå sedan till CareLink ™ Personals hemsida - du är nu redo att ladda upp din pump och/eller mätare till CareLink™.

ANVÄNDNING

Hur lång tid tar det att ladda upp data?

Med täta datauppladdningar (t.ex. varannan till var fjärde vecka) tar uppladdningen ca 2-4 minuter beroende på hur ofta insulinpumpen används och CGM-funktionerna.

Hur delar jag mina rapporter med mitt diabetesteam?

Programvaran CareLink Personal är utvecklad så att den kan integreras med CareLink Pro-programmet som finns på klinikernas datorer. Kliniker som  har CareLink Pro-programmet kan ladda ned din data från CareLink Personal i förväg när du ska på besök - med din uttryckliga tillåtelse och ditt personliga lösenord. Alternativt kan du skriva ut dina rapporter och ta dem med dig.

Hur skapar jag rapporter?

Från huvudsidan för rapporter väljer du en rapport i menyn till vänster på skärmen. Välj datum eller datumintervall för rapporten och klicka på Go-knappen. Rapporten visas som en PDF-fil i ett eget fönster.

Jag har glömt mitt lösenord

Klicka bara på länken "Glömt ditt lösenordet?" som visas i hemsidans inloggningsområde så får du ett tillfälligt lösenord via e-post. Du kan använda det tillfälliga lösenordet för att komma åt systemet i upp till 24 timmar efter att det har utfärdats, och du blir uppmanad att skapa ett nytt lösenord som du ska använda i framtiden.

Hur ofta ska jag använda programmet?

Det finns två fördelar med att ladda upp data ofta. För det första tar varje uppladdning kortare tid att slutföra eftersom färre data behöver kopieras. För det andra slipper du dataluckor eftersom din enhet inte kan lagra information för mer än tre månader. Sjukvårdspersonalen kan rekommendera hur ofta du ska ladda upp data från enheten. Generellt rekommenderar vi uppladdning varannan till var fjärde vecka.

SÄKERHET

Är mina medicinska uppgifter och personuppgifter skyddade?

Medtronics åtagande är att skydda dina personuppgifter och din integritet. Systemet använder också SLL (Secure Sockets Layer), en datakrypteringsteknik liknande standardlösningen för internetbankerna, som innebär att data är oläsbara under överföring. CareLink Personal-programvaran uppfyller världens strängaste krav för skydd av personuppgifter, bland annat GDPR, HIPAA:s riktlinjer, och dina data behandlas i enlighet med tillämplig europeisk lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.