Kundsupport

CareLink

Vad är programvaran CareLink™ Personal?

CareLink Personal är ett program som används för att ladda ned data från dina diabetesprodukter och visa historiska data som har lagrats i dem i form av kurvor, diagram och rapporter. Rapporterna kan göra det lättare för dig att förstå hur insulindosering, matvanor, motionsvanor och läkemedel påverkar ditt blodsocker och ger dig underlag för att förbättra kontrollen över din diabetes. När du ser informationen i form av diagram, kurvor och tabeller blir det lättare för dig att urskilja mönster och problem så att du kan fundera ut grundorsakerna till dina blodsockersvängningar.Klicka på denna länk för mer information.

Hur mycket kostar det?

Programvaran CareLink Personal är kostnadsfri. Allt du behöver är internetåtkomst och en anslutningsanordning för CareLink (CareLink USB eller blodsockermätare). Kontakta vår produktsupport på 08- 568 585 20 för mer information om hur du skaffar en anslutningsanordning till CareLink.

Vilka insulinpumpar fungerar tillsammans med programvaran CareLink™ Personal?

Gå till sidan Verktyg för behandlingshantering.Där finns en lista på insulinpumpar som i dagsläget har stöd för programvaran Carelink Personal.

Vilka blodsockermätare fungerar tillsammans med programvaran CareLink™ Personal?

Gå till sidan Verktyg för behandlingshantering. Där finns en lista på glukosmätare som i dagsläget har stöd för programvaran Carelink Personal

KONFIGURATION

Vad är Java™ och varför behöver jag det för att använda programvaran CareLink™ Personal?

Java är en programteknik som används av programvaran CareLink Personal för att du ska kunna ladda upp data från pump och mätare till systemdatabasen. Om du inte redan har en kompatibel version av det Java-insticksprogram som behöver vara installerat på din dator så kommer programvaran CareLink Personal att installera det efter godkännande från dig.

Jag har problem med att installera Java™

Om du har problem med att installera Java kan du behöva ladda ner och installera insticksprogrammet för Java innan du följer stegen nedan (det kan vara bra att skriva ut anvisningarna innan du går vidare):

  1. Ladda ned Java-insticksprogrammet och spara det på skrivbordet eller på någon annan plats på datorn du håller reda på.
  2. Stäng alla öppna Internet Explorer-fönster.
  3. Dubbelklicka på den sparade fil du just laddade ned och följ instruktionerna i installationsprogrammet.
  4. Klicka på fliken Upload (ladda upp).

Om appletprogrammet startar lyckades installationen.

Hur kommer jag åt programvaran CareLink™ Personal?

Du kan gå till webbplatsen för CareLink Personal här.

Vad behöver jag för att komma igång?

Gå till webbplatsen för CareLink Personal, klicka på Sign up now och skapa ett konto för CareLink Personal genom att följa instruktionerna. Du behöver en anslutningsanordning för CareLink (CareLink USB eller blodsockermätare) för att kunna ladda ner data från din insulinpump.

ANVÄNDNING

Hur lång tid tar det att ladda upp data?

Med täta datauppladdningar (t.ex. varannan till var fjärde vecka) tar uppladdningen ca 2-4 minuter beroende på hur ofta insulinpumpen används och CGM-funktionerna.

Hur förmedlar jag behandlingsrapporterna till sjukvårdspersonalen?

Du kan förmedla rapporterna genom att skriva ut dem och ta med dem och/eller spara dem på datorn och e-posta dem.

Obs: Kontrollera att sjukvårdspersonalen tillåter det innan du börjar e-posta rapporter. Var också medveten om att e-post kan vara ett osäkert kommunikationssätt.

Programvaran CareLink Personal är också utvecklad så att den kan integreras med CareLink Pro-programmet (som finns på sjukvårdspersonalens datorer). Om sjukvårdspersonalen har CareLink Pro-programmet kan de ladda ned dina data från CareLink Personal i förväg när du ska på besök (med din uttryckliga tillåtelse och ett personligt lösenord)

Hur skapar jag rapporter?

Från huvudsidan för rapporter väljer du en rapport i menyn till vänster på skärmen. Välj datum eller datumintervall för rapporten och klicka på Go-knappen. Rapporten visas som en PDF-fil i ett eget fönster.

Jag har glömt mitt lösenord

Klicka bara på länken "Glömt ditt lösenordet?" som visas i hemsidans inloggningsområde så får du ett tillfälligt lösenord via e-post. Du kan använda det tillfälliga lösenordet för att komma åt systemet i upp till 24 timmar efter att det har utfärdats, och du blir uppmanad att skapa ett nytt lösenord som du ska använda i framtiden.

Hur ofta ska jag använda programmet?

Det finns två fördelar med att ladda upp data ofta. För det första tar varje uppladdning kortare tid att slutföra eftersom färre data behöver kopieras. För det andra slipper du dataluckor eftersom din enhet inte kan lagra information för mer än tre månader. Sjukvårdspersonalen kan rekommendera hur ofta du ska ladda upp data från enheten. Generellt rekommenderar vi uppladdning var fjärde till var sjätte vecka.

SÄKERHET

Är mina medicinska uppgifter och personuppgifter skyddade?

Medtronics åtagande är att skydda dina personuppgifter och din integritet. Systemet använder också SLL (Secure Sockets Layer), en datakrypteringsteknik liknande standardlösningen för internetbankerna, som innebär att data är oläsbara under överföring. CareLink Personal-programvaran uppfyller världens strängaste krav för skydd av personuppgifter, bland annat HIPAA:s riktlinjer, och dina data behandlas i enlighet med tillämplig europeisk lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.