Kundsupport

CareLink Assist

Viktig förhandsinformation angående lanseringen av en fjärrsession genom GoToAssist.

Må jag har ditt godkännande för att få fjärråtkomst till din dator för felsökning formål?
 
Fjärråtkomst är till för att utvärdera tillståndet i datorns program och inställningar för att bestämma en lämplig lösning för Medtronic programvara frågor som vi har diskuterat. Vi kan köra program, konfigurera inställningar och installera / avinstallera program för att lösa eventuella problem vi möter.
 
Vi kommer inte att titta på, gå in i eller ändra något som inte är relaterat till Medtronic programvara och du kan avsluta fjärråtkomsten när som helst om du så önskar.
 
Vi kommer inte att granska, ha tillgång till eller ändra någonting som inte är relaterat till Medtronics mjukvara. Sessionen kan även avbrytas av dig vid vilket tillfälle som helst genom att du stänger ner ”GoToAssist” programmet.
 
Innan vi börjar, vänligen stäng ned alla program och alla dokument som innehåller privat eller personlig information.

GoToAssist

Fjärrsessionen startar när du accepterar villkoren som nämnts ovan genom att klicka på ”OK” knappen.

Vänligen skriv in sessionsnumret, som du kommer att få av våran support representativ, i rutan nedan och klicka på ”OK” knappen.


 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.