Kundsupport

Hantering av införingsstället

Rotation av införingsställen

Införingsställena för infusionsset och glukossensor bör roteras varje gång du byter set eller sensor. På så sätt hålls huden frisk genom att varje ställe får tid att läka innan du använder det igen.

Byt varannan till var tredje dag

Byta infusionsset CByt infusionsset varannan till var tredje dag för att förhindra infektion.*
Byta reservoar Byt reservoar enligt anvisningarna från insulintillverkaren.

TIPS: Fyll inte reservoaren med mer insulin än du behöver för tre dagar eller enligt din läkares anvisningar.
Rotera införingsställe Byt infusionsställe varje gång du byter infusionsset och reservoar.

Kom ihåg att det med tiden blir svårare att mäta glukosnivån om du använder samma ställe för insulininfusionen./td>
Kontrollera blodsockervärdet (BS) Kontrollera blodsockernivån med fingerstick 2 till 3 timmar efter att du har bytt infusionsset. Det är enda sättet att bekräfta att infusionssetet är rätt infört och att du får insulin.

 

REFERENSER

 • * Thethi TK, Rao A, Kawji H, et al. Consequences of delayed pump infusion line change in patients with type 1 diabetes mellitus treated with continuous subcutaneus insulin infusion. Journal of Diabetes and Its Complications. March 2010 (Vol. 24, Issue 2, Pages 73-78).

 

Välja bästa infusionsställe

Diagrammet nedan visar de områden på kroppen (skuggade) som brukar lämpa sig bäst för införing av infusionssetet. Diskutera med din läkare eller diabetessköterska vilka ställen som passar bäst för dig.

införingsställen för infusionsset

Anvisningar om införingsställen för infusionsset

Undvik att föra in infusionssetet:

 • i ett område 5 cm runt naveln
 • där kroppen normalt böjs mycket/li>
 • i områden där kläderna kan irritera (t.ex. i skärphöjd i midjan)
 • där du har ärr, förhårdnader eller bristningar

Infusionssetet ska sitta:

 • 5,0 cm från sensorstället
 • 5,0 cm från naveln
 • 7,5 cm från föregående införingsställe

Anvisningar för rotation av införingsställen

Figuren nedan kan hjälpa dig rotera införingsställena på ett systematiskt sätt För bästa resultat, använd båda metoderna och växla mellan dem.

Med- eller moturs rotation

med- eller moturs rotation av insulinpump

"Rotation enligt "M" eller "W"

med- eller moturs rotation av insulinpump

Tejpning: förslag för infusionsset och sensorer

 • Raka bort allt hår där tejpen ska sitta.
 • Försök ta bort död hud med en skrubbkräm, borste eller tvättlapp med tvål. Skölj sedan med vatten och avsluta med en desinficerande våtservett.
 • Sträck huden innan du använder våtservett eller börjar tejpa.
 • När du har satt fast tejpen, dra med fingret längs tejpkanten så att den fäster tätt mot huden.
 • Undvik att sätta infusionssetet eller sensorn i midjan, där linningar och skärp kan skava mot tejpen så att den lossnar.
 • Använd inte hudkräm där du ska tejpa eftersom tejpen fäster dåligt på insmord hud.

Infusionsset

Grundmetod

 1. Försök om det går att byta ställe i samband med att du ska duscha så att du kan rengöra det nya stället ordentligt. Ta bort det gamla infusionssetet innan du duschar. Du kan ta bort rester av den gamla tejpen med ett lösningsmedel om huden verkar kladdig. Tvätta området med tvål när du duschar.
 2. Om du byter ställe vid något annat tillfälle än i samband med dusch ska du vara noga med att tvätta både händerna och det ställe där du tänker sätta infusionssetet med tvål och vatten.
 3. Desinficera huden med isopropylalkohol eller en desinficerande våtservett.
 4. Låt huden torka innan du sätter fast infusionssetet eller tejpen.
 5. Använd en våtservett för att rengöra ett stort område runt införingsstället, så att det blir klibbigt.
 6. Rör vid tejpen på infusionssetet så lite som möjligt för att undvika att få hudfett på den.
 7. För in infusionssetet på det sätt som vårdpersonalen visat dig eller titta på instruktionsvideon till ditt infusionsset.
 8. På dagar när du vet att du kommer att röra mycket på dig, svettas mycket eller bada ska du täcka införingsstället med extra självhäftande tejp.
 9. Du kan använda extra tejp för att täcka hörnen så att de inte släpper. Då kan hela infusionssetet lyftas ut.
 10. Kontrollera med jämna mellanrum så att slangen inte drar i häftan eftersom den då kan lossna.
 11. Om du har problem med häftan, pröva ett annat ställe.

"Smörgåsmetoden"

Viktigt

InfoSmörgåsmetoden ska bara användas för infusionsset. Använd INTE smörgåsmetoden med sensorer eftersom sensorelektroden är känslig och kan skadas om den förs in genom något annat än torr hud som torkats av med en desinficerade våtservett.
 1. Förbered huden och låt den torka.
 2. Applicera genomskinlig tejp direkt på huden.
 3. För in infusionssetet genom den genomskinliga tejpen (följ anvisningarna för att föra in infusionsset). Tejpen på infusionssetet fäster vid den genomskinliga tejpen i stället för direkt på huden./li>

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.