Kundsupport

i-Port Advance™ injektionsport

1. Vad är en i-Port Advance injektionsport?

Det är en liten, diskret injektionsport som kan sitta på plats i upp till 72 timmar* och som gör det lättare att ta injektioner. En port innebär att man inte behöver sticka huden vid varje injektion.

2. För vem är i-Port Advance injektionsport avsedd?

  • Alla som nyligen har fått diagnosen typ 1-diabetes och som är rädda för injektioner. 
  • Alla som känner sig rädda, ångestfyllda, eller stressade inför injektioner eller som får fysiska bieffekter av injektioner såsom blåmärken, ärr eller smärta.
  • Porten är särskilt fördelaktig för barn och deras anhöriga/resurser som upplever ångest inför injektioner. Den kan också vara till hjälp vid administrering av extra injektioner såsomm korrigeringsbolusar och extradoser av insulin efter mellanmål.
  • Den kan dessutom bidra till att tonåringar och barn lär sig att själva kunna administrera sitt insulin, oberoende av andra.
Även för människor med typ 2-diabetes som är nybörjare på att ta insulin är detta ett utmärkt sätt att underlätta övergången till att ta injektioner.

3. Hur förändras min erfarenhet av injektioner?

Om du till exempel tar fem injektioner i genomsnitt per dag kan du minska antalet stick från 150 till 10 på bara 1 månad. Det är ca 93 % färre injektioner.

4. Hur och var på kroppen ska jag applicera injektionsporten?

Appliceringsenheten styr appliceringsförfarandet. Klicka här för att se en instruktionsvideo. Buken, övre delen av låren, baksidan av överarmarna, höfterna och övre delen av skinkorna är alla lämpliga ställen att sätta porten på. När porten väl sitter på plats kan du föra in nålen (på sprutan eller pennan) genom porten närhelst du behöver ta en injektion.

5. Kommer den att vara i vägen för mig?

Absolut inte! Du kan fortsätta att träna, sova och duscha eller bada precis som vanligt.

6. Spelar det någon roll om jag använder penna eller spruta?

Porten kan användas med både pennor och sprutor. Nålen måste vara 5–8 mm lång med en grovlek på 32–28 gauge. 

7. Hur verkar den med både långtidsverkande och snabbverkande insulin?

Du kan använda båda sorterna men det finns en regel: Injicera alltid det snabbverkande insulinet först, vänta en timme och injicera sedan det långtidsverkande insulinet.1
 

8. Vad tycker användare av injektionsporten?

I en patientundersökning tyckte 98 % att den var bekväm att ha på sig. 99 % sa att den är bättre än att ta injektioner och 100 % rapporterade att den bidrar till att minska ångesten2.

Referenser

*Ge inte mer än 75 injektioner genom en och samma port.
  • Produkten är CE-märkt av Unomedical a/s. 
  • Denna information ersätter inte instruktionerna i bruksanvisningen
  • För en förteckning över indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, varningsföreskrifter och möjliga biverkningar, var god se bruksanvisningen
 
1. Blevins T, Shwartz SL, Bode B et al. A study assessing an injection port for administration of insulin.Diabetes Spectr. 2008;21(3):197–202
2. Riley D, Raup G. Impact of a subcutaneous injection device on improving patient care. Nurs Manage. 2010;41(6):49–50
 
i-Port Advance® injektionsport är ett registrerat varumärke. © 2016 Medtronic MiniMed, Inc. Med ensamrätt.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.