Kundsupport

Infusionsset

BYT SET VAR 2–3 DAG
BÄTTRE GLYKEMISK KONTROLL1
FÖR STÖRRE FRIHET OCH BÄTTRE HÄLSA

VIKTIG INFORMATION OM DEN FRIVILLIGA ÅTERKALLELSEN AV  INFUSIONSSET - 11 september 2017

Medtronic har nyligen observerat en viss ökning av rapporter från användare gällande överadministrering av insulin strax efter byte av infusionsset. Då din säkerhet är vår högsta prioritet återkallar vi, i samarbete med Läkemedelsverket, specifika partier infusionsset (Quick-Set®, Mio®, Mio® 30, Sure-T®, Silhouette®) som används med Medtronic insulinpumpar.

 
 
På grund av stora ersättningsvolymer kan leveransen av infusionsset ta längre än tidigare – upp till 3 veckor.
 
KONTROLL AV INFUSIONSSET
>För att fastställa om du har återkallade infusionsset ska du besöka www.medtronic-diabetes-look.com fram till den 1 november 2017.
 
ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE
>För mer information om ersättning och leverans av dina infusionsset, vänligen  besök www.medtronic-diabetes-look.com/return fram till den 1 november 2017.
 

Vilka infusionsset finns det?

Medtronic har marknadens bredaste urval av infusionsset för att täcka in så många behov som möjligt. Här ser du hela utbudet:

Det finns många olika faktorer som har betydelse för vilket infusionsset du ska välja. Ditt beslut kan bygga på ålder, livsstil, kroppstyp eller bara vad du känner att du föredrar. Använd vårt verktyg för att välja infusionsset och se vad som kan passa dig bäst.

 

 

Kan jag använda set från andra tillverkare med MiniMed® insulinpumpar?

Medtronic testar inte reservoarer och infusionsset från andra tillverkare. Därför kan vi inte garantera hur dessa reservoarer och infusionsset fungerar med Medtronic MiniMed® insulinpumpar. Om du använder förbrukningsvaror från andra tillverkare än Medtronic skapar du en kombination som inte omfattas av de riskanalyser som Medtronic har gjort. Om några skador uppstår till följd av detta täcks de inte av garantin.

Anvisningar för tillfällig bortkoppling

Anvisningar för tillfällig bortkoppling
Oavsett om det gäller en dag på badstranden eller att du vill "ta semester från pumpen" går det lättare att återgå till injektioner om du har gjort en plan i förväg. Nedan finns anvisningar som gör det lättare för dig och sjukvårdspersonalen att göra en plan för dig.

Obs: Anvisningarna bygger på att du fortsätter använda pumpinsulin (oftast snabbverkande Humalog® eller NovoRapid®) men tar det som injektion.

Upp till 1 timme

 • Testning: Kontrollera blodsockret innan du kopplar bort infusionssetet
 • Basalinsulin: Inga injektioner behövs
 • Motion: Kontrollera BS före, under och efter motion. Övervaka blodsockret noga under 24 timmar efter intensiv fysisk ansträngning. Sänk dosering (basal and bolus) anpassat till värdena
 • Bolusinsulin: Ta injektion (eller återanslut/ta bolusdos) för att täcka kolhydraterna enligt förhållandet insulin till kolhydrater baserat på BS. Ta en eller flera injektioner (eller återanslut/ta en bolusdos) för att korrigera ett högt BS-värde med korrigeringsformeln. Kontrollera ketonerna om BS > 13 mmol/l.

Upp till 4 timmar

 • Testning:Övervaka blodsockret innan du kopplar bort infusionssetet, före måltider och efter 3 till 4 timmar
 • Basalinsulin: Ta en injektion som motsvarar den missade basaldosen
 • Motion: Kontrollera BS före, under och efter motion. Övervaka blodsockret noga under 24 timmar efter intensiv fysisk ansträngning. Sänk dosering (basal and bolus) anpassat till värdena
 • Bolusinsulin: Ta en injektion (eller återanslut/ta bolusdos) för att täcka kolhydraterna enligt förhållandet insulin till kolhydrater baserat på BS. Ta en eller flera injektioner (eller återanslut/ta en bolusdos) för att korrigera ett högt BS-värde med korrigeringsformeln. Kontrollera ketonerna om BS ligger över 13 mmol/l (234 mg/dl).

Nattetid

 • Testning: Övervaka BS innan du går och lägger dig och ställ in ett alarm för testning var 3:e till var 4:e timme
 • Basalinsulin: Ta en injektion som motsvarar den missade basaldoseringen var fjärde timme
 • Motion: Kontrollera BS före, under och efter motion. Övervaka blodsockret noga under 24 timmar efter intensiv fysisk ansträngning. Sänk doseringen (basal and bolus) anpassat till värdena
 • Bolusinsulin: Ta injektion (eller återanslut/ta bolusdos) för att täcka kolhydraterna enligt förhållandet insulin till kolhydrater baserat på BS. Ta en eller flera injektioner (eller återanslut/ta en bolusdos) för att korrigera ett högt BS-värde med korrigeringsformeln. Kontrollera ketonerna om BS ligger över 13 mmol/l.

Upp till 24 timmar (eller längre)

 • Testning: Kontrollera BS före måltider, var 3:e till 4:e timme och innan du går och lägger dig
 • Basalinsulin: Ta en injektion som motsvarar den missade basaldoseringen var fjärde timme
 • Motion: Kontrollera BS före, under och efter motion. Övervaka blodsockret noga under 24 timmar efter intensiv fysisk ansträngning. Sänk dosering (basal and bolus) anpassat till värdena
 • Bolusinsulin: Ta injektion (eller återanslut/ta bolusdos) för att täcka kolhydraterna enligt förhållandet insulin till kolhydrater baserat på BS. Ta en eller flera injektioner (eller återanslut/ta en bolusdos) för att korrigera ett högt BS-värde med korrigeringsformeln. Kontrollera ketonerna om BS ligger över 13 mmol/l.

Mer än ett dygn

 • Testning: Täta BS-kontroller rekommenderas för optimal blodsockerkontroll
 • Basalinsulin: Det kan hända att din läkare skriver ut mer långverkande insulin i stället för snabbverkande för din bekvämlighets skull
 • Motion: Kontrollera BS före, under och efter motion. Övervaka blodsockret noga under 24 timmar efter intensiv fysisk ansträngning. Sänk doseringen (basal and bolus) anpassat till värdena
 • Bolusinsulin: Ta injektion (eller återanslut/ta bolusdos) för att täcka kolhydraterna enligt förhållandet insulin till kolhydrater baserat på BS. Ta en eller flera injektioner (eller återanslut/ta en bolusdos) för att korrigera ett högt BS-värde med korrigeringsformeln. Kontrollera ketonerna om BS ligger över 13 mmol/l.

Om du har frågor om din vård medan du inte är ansluten till insulinpumpen ska du vända dig till sjukvårdspersonalen. För frågor om användning av funktioner hos Medtronic Diabetes insulinpumpar, kontakta Medtronic Diabetes.

Humalog® är ett registrerat varumärke som tillhör Eli Lilly and Company.
NovoRapid® är ett registrerat varumärke som tillhör Novo Nordisk A/S.

Infusionsset – specifikationer att ta hänsyn till*

Införingsvinkel

Infusionsseten är utformade för införing i 90° eller 20–45° vinkel mot hudytan.

Set med 90° införingsvinkel (MiniMed® Mio, MiniMed® Sure-T® och MiniMed® Quick-Set®) är fördelaktiga för patienter

 • med dålig fingerfärdighet
 • som föredrar infusion i armen eller på svåråtkomliga ställen
 • som har nålfobi
 • som barn, som håller på att lära sig att använda infusionsset

Infusionsset med vinklad införing (MiniMed® Mio 30 och MiniMed® Silhouette®) är fördelaktiga för patienter

 • med smal eller muskulös kroppstyp
 • som lider av lipohypertrofi
 • som löper högre risk att rubba sina set, t.ex. aktiva barn och sportutövare (kanyllängden och införingsvinkeln (som överstiger 90°) kan minska risken för att enheten rubbas)
 • som är gravida (från slutet av andra trimestern och framåt då den abdominala vävnaden sträcks ut)
 • som lider av infektion i appliceringsområdet. Tack vare att det finns ett transparent fönster på det vinklade setets självhäftande tejp kan patienten upptäcka eventuell rodnad runt kanylen och därmed minskar risken för en infektion vid infusionsstället.

Kanylalternativ

Kanyllängd De flesta patienter har fördel av en kortare kanyl (6 mm för 90°-set, 13 eller 17 mm för vinklat 20–45°-set).

För att säkerställa att insulinet överförs på rätt sätt till de subkutana vävnaderna kan en längre kanyl vara nödvändigt för patienter

 • med högt BMI
 • som kräver stora bolusdoser (≥25 enheter) för måltider
 • som behöver höga basaldoser (≥2,5 enheter per timme)

Stålnål istället för mjuk plastkanyl Infusionsset med stålnål (MiniMed® Sure-T®) rekommenderas till patienter som

 • reagerar på plastkanyler
 • är vältränade och aktiva
 • har upplevt att kanylen har böjt sig
 • är gravida (fram till andra trimestern)

Stålnålar är relativt små. Eftersom införingen liknar en injektion kan stålnålsset vara lämpliga för patienter som föredrar små nålar. Infusionsset med stålnål är ofta mycket lätta för patienterna att lära sig att använda.

* INSULIN PUMP THERAPY: Best practices in choosing and using infusion devices. 2011. AADE: American Association of Diabetes Educators

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.