Kundsupport

Insulinpumpen

Vårt produktsupport tar emot frågor från kunderna och har gjort en lättillgänglig sammanställning av många av de vanligaste frågorna och svaren.
 

ALLMÄN ÖVERSIKT

Hur liten är insulinpumpen?

MiniMed 640G insulin pump 3,0 ml
Mäter ca 5,3 (bredd) x 9,6 (längd) x 2,5 (djup) cm.

MiniMed® Veo 5-serien (554)
I storlek ungefär som en mobiltelefon och mäter ca 5,1 x 7,6 x 2 cm.

MiniMed Veo 7-serien (754).
Mäter 5,1 x 9,1 x 2 cm.

Hur lätt är insulinpumpen?

MiniMed® 640G insulinpump 3,0 ml
Väger bara 102 gram med batteri.

MiniMed® Veo™ 5-serien insulinpump
Väger bara 95 gram med batteri.

MiniMed® Veo™ 7-serien insulinpump
Väger bara 102 gram med batteri.

ANVÄNDNING

Är det någon särskild typ av batterier som rekommenderas?

MiniMed® 640G insulinpump
 • Ett nytt AA-batteri (1,5 V) ska användas.
 • Bästa resultatet ger ett nytt AA-litiumbatteri.
 • Pumpen går också att använda med ett alkaliskt AA-batteri eller ett fulladdat laddningsbart AA-batteri av NiMH-typ.
 • Använd inte kol-zink-batterier i pumpen.
 • Batteriet håller normalt 7 till 14 dagar, beroende på vilken typ som används.
 • Batteriet kan ta slut fortare om du använder vissa funktioner, t.ex.:
  • bakgrundsbelysning
  • hög ljusstyrka
  • varningsfunktionen inställd på vibration
  • fjärrkontroll och -mätare
  • höga basaldoseringar – “onödiga” knapptryckningar, bolusdoseringar och återspolningar
  • många varningar för förlorad kontakt med sensorn/förlorad sensorsignal (sensorfunktion)
MiniMed® Veo insulinpump
 • Alkaliskt AAA-batteri
 • Bästa resultatet ger ett nytt AA-litiumbatteri.
 • Energizer-batterier ger ett mycket tillförlitligt intervall från det att du får varningen om lågt batteri till dess att systemet inte längre får någon ström. Det innebär att du säkert får en varning om lågt batteri när batteriet håller på att ta slut.
 • Om du använder andra batterimärken eller batterityper kan variationen bli större.
 • Batteriet brukar hålla i 7–10 dagar.
 • Batteriet kan ta slut fortare om du använder vissa funktioner, t.ex.: -
  • bakgrundsbelysning
  • varningsfunktionen inställd på vibration
  • fjärrkontroll och -mätare
  • höga basaldoseringar inställda och "onödiga" knapptryckningar, bolusinställningar och primningar
  • många varningar för förlorad kontakt med sensor/svag signal (sensorfunktion)

LÅGT GLUKOS OCH FUNKTIONER FÖR AUTOMATISKT STOPP

Vad är funktionen för automatiskt stopp på MiniMed® 640G- och MiniMed® Veo™-insulinpumpen?

Funktionen Stopp vid lågt glukos är en funktion vid kontinuerlig glukosmätning som hjälper dem som oroar sig för hypoglykemier eller inte känner av dem. Om funktionen är aktiv stoppar pumpen automatiskt insulintillförseln i två timmar när glukosvärdet når ett förinställt gränsvärde och återtar utan åtgärd insulintillförseln på den förinställda nivån. Alla övriga sensorfunktioner är i drift under insulinstoppet.

Vad gör jag om funktionen för stopp vid lågt utlöses på MiniMed® 640G- och MiniMed® Veo™-insulinpumpen?

Om du INTE reagerar på alarmet stoppar pumpen insulintillförseln, avger ett alarm med sirenljud och visar meddelandet "Jag har diabetes, ring efter akuthjälp.". Pumpen stoppar insulintillförseln i två timmar. Efter två timmar återupptar den basaldoseringen av insulin. Om blodsockret fortfarande är lågt 4 timmar efter att basaldoseringen återupptagits stoppas den igen.

Om du SVARAR på alarmet kan du välja att stoppa eller återuppta tillförseln av basalinsulin. Om du återupptar tillförseln av basalinsulin kommer pumpen att fortsätta ge insulin. Om du väljer att stoppa insulinet avbryter pumpen tillförseln på det sätt som beskrivs ovan. När funktionen för automatiskt stopp (LGS) utlöses avger pumpen ett sirenljud för att alarmet säkert ska höras och åtgärder vidtas.

Varför stoppas insulintillförseln i 2 timmar och återupptas i 4 timmar med MiniMed® 640G- och MiniMed® Veo™ insulinpump?

Tvåtimmarsperioden bygger på klinisk evidens och räcker för att blodsockret ska återgå till det normala. Fyratimmarsperioden för att återuppta insulintillförseln efter stoppet minimerar risken för hyperglykemi som en följd av stoppet.

Vad är SmartGuard® på MiniMed® 640G insulinpump?

Funktionen SmartGuard® för stopp vid lågt glukos är en ny funktion vid kontinuerlig glukosmätning som hjälper dem som oroar sig för hypoglykemier eller inte känner av dem. Den kan stopp insulintillförseln när eller innan sockret blir lågt och återupptar sedan tillförseln automatiskt. Om funktionen för stopp innan lågt är aktiv stoppar pumpen automatiskt insulintillförseln i högst två timmar när prognosen för sensorglukosvärdet närmar sig ett förinställt gränsvärde och återtar utan åtgärd insulintillförseln på den förinställda nivån. Alla övriga sensorfunktioner är i drift under insulinstoppet.

Vilken skillnad är det på MiniMed® 640G-insulinpumpens funktioner för stopp innan lågt, varning innan lågt värde, stopp vid lågt värde och varning vid lågt värde?

Med funktionerna för att förebygga alltför lågt blodsocker kan du ställa in pumpen så att den varnar eller stoppar insulintillförseln alternativt varnar och stoppar insulintillförseln antingen när sensorglukosvärdet närmar sig den förinställda gränsen för lågt värde eller når den gränsen.

Tabellen nedan visar inställningarna för varning för lågt sensorglukosvärde.

Namn på inställning för lågt värde Så här fungerar det
Stopp innan lågt blodsocker

Pumpen avbryter tillfälligt insulintillförseln om ditt sensorglukosvärde enligt prognosen förväntas ligga 1,1 mmol/l över den förinställda gränsen för lågt värde inom 30 minuter.

Om funktionen för stopp innan lågt värde slås på, slås även varning vid lågt värde på automatiskt.

När Stopp innan lågt värde används, stoppas inte insulintillförseln förrän sensorglukosvärdet ligger inom 3,9 mmol/l över din valda låga gräns.

Varning innan lågt blodsocker Systemet varnar dig om sensorglukosvärdet enligt prognosen förväntas nå gränsen för lågt värde inom 30 minuter. Varningen innan lågt värde kan användas oavsett om funktionen för avbrott innan lågt värde är påslagen eller inte.
Stopp vid lågt blodsocker Pumpen avbryter tillfälligt insulintillförseln om ditt sensorglukosvärde når eller sjunker under gränsen för lågt värde.
Varning vid lågt blodsocker Systemet varnar dig när sensorglukosvärdet når ned till eller sjunker under gränsen för lågt värde.

Om pumpen avbryter insulintillförseln på grund av att den är inställd på att stoppa innan lågt visas ett meddelande om att sensorglukosvärdet närmar sig den nedre glukosgränsen. Ett meddelande om att du ska kontrollera ditt blodsocker visas på startskärmbilden.

Om du INTE reagerar på alarmet stoppar pumpen insulintillförseln, avger ett alarm med sirenljud och visar meddelandet "Jag har diabetes, ring efter akuthjälp.". Det finns tre metoder för att starta basaldoseringen igen:

 1. Du väljer manuellt att återuppta basaldoseringen.
 2. Basaldoseringen återupptas automatiskt om följande gäller:
  • Pumpen har varit stoppad i minst 30 minuter OCH
  • sensorglukosvärdet ligger minst 1,1 mmol/l över glukosgränsen OCH
  • prognosen för sensorglukosvärdet är att det kommer att ligga mer än 2,2 mmol/l över gränsen för lågt sensorglukos inom 30 minuter.
 3. Insulintillförseln har varit stoppad i 2 timmar.

Om du SVARAR på alarmet kan du välja att stoppa eller återuppta tillförseln av basalinsulin. Om du återupptar tillförseln av basalinsulin kommer pumpen att fortsätta ge insulin. Om du väljer att stoppa insulinet avbryter pumpen tillförseln.

STÄLLA IN ALARM

Hur ställer jag in eller ändrar gränserna för mina glukosalarm?

Alarmen för högt och lågt glukos måste ligga minst 0,6 mmol/l ifrån varandra.

Om du ställer in gränsvärdet för högt glukosvärde på 10 mmol/l kan du inte ställa in gränsen för lågt glukosvärde högre än 9,4 mmol/l.

Om du omvänt ställer in gränsvärdet för lågt glukosvärde på 2,8 mmol/l kan du inte ställa in gränsen för högt glukosvärde lägre än 3,4 mmol/l.

Läsa av MiniMed® Veo-pumpen: Vad betyder pilarna för förändringshastighet?

En pil uppåt eller nedåt visar att sensorglukosvärdena har ökat/minskat med 0,056-0,111 mmol/l/minut.

Två pilar uppåt eller nedåt visar att sensorglukosvärdena har ökat/minskat med 0,111-0,167 mmol/l/minut.

Tre pilar uppåt eller nedåt visar att sensorglukosvärdena har ökat/minskat med 0,167 mmol/l/minut eller mer.

Pilarna för förändringshastighet gör det lättare för patienter att inse när deras blodsocker stiger/sjunker snabbt och agera för att förebygga svåra episoder.

Läsa av MiniMed® 640G insulinpump: Vad betyder pilarna för förändringshastighet?

En pil uppåt eller nedåt visar att sensorglukosvärdena har ökat/minskat med 0,056 mmol/l/minut eller mer än 1,1-2,2 mmol/l (eller 1 mg/dl) under de senaste 20 minuterna.

Två pilar uppåt eller nedåt visar att sensorglukosvärdena har ökat/minskat med mer än 0,111 mmol/l/minut eller mer än 2 mg/dl under de senaste 20 minuterna.

Tre pilar uppåt eller nedåt visar att sensorglukosvärdena har ökat/minskat med mer än 0,167 mmol/l/minut eller mer än 3 mg/dl under de senaste 20 minuterna.Pilarna för förändringshastighet gör det lättare för patienter att inse när deras blodsocker stiger/sjunker snabbt och agera för att förebygga svåra episoder.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.