Kundsupport

Livsstil

En insulinpump är en följeslagare i patientens vardag, och det går inte att undvika att den utsätts för en del slag och stötar. Alla tillverkare låter pumparna genomgå en rad tester, men det går inte att helt undvika risken för sprickor när pumpen har tagits ur sin kartong och börjat användas.

Vi anser att vi tar vårt ansvar som tillverkare och gör vårt bästa för att se till att våra kunder är medvetna om hur de ska använda pumpen i sin vardag.

Sanningen om vattensäkerhet

Kan jag simma och bada när jag bär en insulinpump?

MiniMed® Veo insulinpump

MiniMed® Veo insulinpump är stänksäker, och därför märker vi den som vattentålig, inte som vattensäker eller vattentät

Vi rekommenderar att den som använder en MiniMed Veo insulinpump inte avsiktligt sänker ned den i vatten. Om du vill ägna dig åt vattenaktiviteter kan du enkelt koppla bort insulinpumpen. Se till att pumpen är skyddad mot vatten medan du har den bortkopplad. Du kan vara utan insulinpumpen i upp till en timme utan att ta insulin. Om du är utan pumpen i över en timme måste du ta insulin på något annat sätt, t.ex. i form av injektioner av snabbverkande insulin, eller så ansluter du pumpen igen och tar bolusdoser (mer information finns i riktlinjerna för tillfällig bortkoppling).När du ansluter pumpen igen ska du kontrollera ditt blodsocker.

Vår fuktsäkerhetsklassificering är IXP7, vilket står för nedsänkning till ett djup av 1 meter i 30 minuter.

MiniMed® 640G insulinpump

En korrekt monterad MiniMed® 640G insulinpump med reservoar och slang är vattensäker (fuktskyddsklassning IPX8) ned till 3,6 meters djup i upp till 24 timmar.

Eftersom insulinpumpen är vattensäker är det osannolikt att den skadas om den utsätts för stänk eller sänks ned i vatten. Du ska ändå undersöka pumpen noga så att den inte har några sprickor innan du utsätter den för vatten, särskilt om du har tappat den eller om du av något annat skäl misstänker att den kan ha skadats. Pumpen är inte vattensäker om den har sprickor.

Om du tror att det har kommit in vatten i pumpen eller om du märker att pumpen inte fungerar normalt ska du kontrollera ditt blodsocker och vid behov vidta åtgärder enligt de anvisningar du har fått av din läkare eller diabetessköterska. Kontakta Medtronic för närmare information. Kontakta alltid sjukvårdspersonalen om du får för högt eller för lågt blodsocker, eller om du har några frågor om din behandling.

MiniLink sändare

När MiniLink är ansluten till sensorn och bärs på kroppen är den vattensäker och går att sänka ned i vatten. Vi rekommenderar däremot inte att du sänker ned MiniLink-sändaren i mycket hett vatten (t.ex. hett badvatten). Sändaren klarar ett djup på 2,4 meter i upp till 30 minuter.

Om du kopplar bort din insulinpump och sändaren hamnar utanför räckvidden i över 40 minuter (på ett avstånd av mer än 2 meter) kommer endast data från de senaste 40 minuterna att överföras när pump och sändare är tillräckligt nära varandra igen. Rapporterna kommer att ha en "datalucka" där information saknas under den tiden.

Guardian™ 2 Link sändare

När Guardian™ 2 Link, är ansluten till sensorn och bärs på kroppen är den vattensäker och kan sänkas ned helt i vatten, men vi rekommenderar inte att den används i mycket varmt vatten (t.ex. hett badvatten). Sändaren klarar ett djup på 2,4 meter i upp till 30 minuter.
 

CHECKLISTA FÖR RESOR SAMT RÅD OCH TIPS

MiniMed® Veo™ insulinpump

Du kan fortsätta använda insulinpumpen som vanligt under flygningar. Innan du reser utanför EU bör du kontrollera att den radiofrekvens pumpen använder följer bestämmelserna i det land du reser till.

Om du använder pumpens funktion för kontinuerlig glukosmätning (CGM) ska du vara medveten om att produkter som använder radiofrekvensfunktioner inte får användas ombord på flygplan enligt FCC:s bestämmelser (amerikanska Federal Communications Commission). Därför måste du koppla bort MiniLink-sändaren från glukossensorn. Observera att det inte räcker att stänga av CGM-funktionen, eftersom MiniLink-sändaren fortsätter radiofrekvenssändningen om den inte kopplas bort från glukossensorn. Om du behöver testa ditt blodsocker medan du flyger får du göra det manuellt med din blodsockermätare.
 

MiniMed® 640G insulinpump

Du kan fortsätta använda insulinpumpen som vanligt under flygningar. Innan du reser utanför EU bör du kontrollera att den radiofrekvens pumpen använder följer bestämmelserna i det land du reser till.

Om du använder pumpens CGM-funktion ska du vara medveten om att produkter som använder radiofrekvensfunktioner inte får användas ombord på flygplan enligt FCC:s bestämmelser (amerikanska Federal Communications Commission). Därför måste du koppla bort Guardian™ 2 Link-sändaren från glukossensorn. Observera att det inte räcker att stänga av CGM-funktionen, eftersom Guardian 2 Link-sändaren fortsätter radiofrekvenssändningen om den inte kopplas bort från glukossensorn. Om du behöver testa ditt blodsocker medan du flyger får du göra det manuellt med din blodsockermätare.

Kan min insulinpump påverkas av elektromagnetiska störningar på flygplatser eller via datorer, mobiltelefoner eller inspelningsutrustning?

Undvik att utsätta insulinpumpar för starka magnetfält, t.ex. runt magnettomografiutrustning. Omfattande tester har visat att andra magnetiserade produkter, t.ex. metalldetektorer på flygplatser, elektronisk övervakningsutrustning och mobiltelefoner inte påverkar insulinpumpens drift.

Mobiltelefoner, trådlösa telefoner och andra trådlösa högfrekvensprodukter kan störa kommunikationen från glukosmätare/sändare till insulinpump, men denna störning ger inte upphov till felaktiga data och skadar varken pumpen eller mätaren. Kommunikationen kan återupprättas genom att de störande trådlösa produkterna avlägsnas eller slås av.

Din pump bör inte passera genom röntgenapparater som används för handbagage och inte genom helkroppsskanner. Om du väljer att gå genom en helkroppsskanner måste du koppla bort infusionssetet och ta bort insulinpumpen och systemet för kontinuerlig glukosmätning (sensor och sändare) före skanningen. Om du vill slippa ta bort pumpsystemet ska du be om en alternativ kontroll utan användning av röntgen. Insulinpump, infusionsset, reservoar och CGM-system klarar att utsättas för de metalldetektorer och handdetektorer som används på flygplatser

Resa med en pump

Pumpen kan göra det lättare att ha god blodsockerkontroll när du reser. Du kan anpassa bolusdoserna till måltider på udda tider, större eller mindre måltider än vanligt eller måltider som du vill ta lite längre tid på dig att avnjuta.

Du kan också anpassa pumpen efter ändringar av din normala aktivitetsnivå, t.ex. om du vill ta sovmorgon.
Hur du förbereder dig inför resor och vad du behöver ta med dig beror på vart du ska och hur länge du ska vara borta. Det som passar för en kort inrikesflygning och semester inom landet är något helt annat än det som krävs för långdistansflygningar över olika tidszoner.

När du reser behöver du ha med dig:

 • Reservbatterier till pumpen
 • Insulin (och en lämplig förvaringsbehållare)
 • Förbrukningsvaror till pumpen
 • Insulinpenna eller sprutor
 • Teststickor för ketoner
 • Akutkit med glukagon
 • Utrustning för blodsockertest
 • Kolhydrater för behandling av lågt blodsocker och mellanmål som är lätta att ha med sig, t.ex. nutrition bars

Annat att tänka på:

 • Se till att du har kontaktuppgifter dels till din läkare och diabetesteamet, dels till diabetesvården på din destination
 • Bär eller ha med dig ett ID-kort som visar att du har diabetes och att du använder insulinpump
 • Det är också en bra idé att ha med dig läkemedel mot diarré och illamående
 • Ta med dig bruksanvisningen till pumpen och en lista med alla pumpinställningar
 • Om du reser till främmande länder kan det vara bra att ha lämpliga fraser på landets språk nedskrivna, t.ex. “Jag har diabetes, ge mig lite socker eller något att äta”.
 • Kontrollera så att det är tillåtet att ta med det du behöver för behandlingen och pumpen till det land du ska besöka.


Ha alltid med dig läkemedel, mellanmål, förbrukningsvaror till pumpen och ett brev från din läkare i handbagaget när du flyger. Detta är särskilt viktigt eftersom det kan hända att ditt bagage försvinner eller att du råkar ut för stora oplanerade förseningar. Insulin i incheckat bagage kan utsättas för extrema temperaturer (ofta frysgrader).
En bra tumregel är att för säkerhets skull packa dubbelt så mycket utrustning som du tror att du normalt skulle behöva.

Förbrukningsvaror till pumpen kan vara dyrare i andra länder, eller så kan det hända att de du brukar använda inte finns överallt. Därför bör du kontrollera det i förväg genom att ringa din lokala produktsupport för att undvika obehagliga överraskningar.
 

Tidszoner och flera basaldoseringar

Det finns ingen "kokbok" när det gäller att anpassa basaldoseringarna vid resor mellan olika tidszoner. När du planerar en resa ska du diskutera resrutten med ditt diabetesteam och lägga upp en plan för justeringar som du kan behöva göra under resan.

Glöm inte att alltid ha med dig en lista med dina basaldoseringar och andra pumpinställningar.

Du kan ställa in pumpen på den tid som gäller på resmålet när som helst under flygningen. De flesta ändrar tidsinställningen när de landar. Det är dock mycket viktigt att du ställer om tiden till resmålets eftersom inställningarna för basaldosering kan vara helt olika mellan natt och dag. Om du inte ställer om tiden kan du få för mycket insulin på dagen och inte tillräckligt under natten. Det kan vara riktigt farligt!

DGlöm inte att ställa tillbaka tiden när du återkommer till din egen tidszon.

Säkerhetsråd

Det är bra att resa sig och gå omkring då och då under långa flygresor och att dricka rikligt med vatten. Det minskar risken för blodpropp som både diabetiker och andra löper vid långflygningar.

Blodsockret kan bli för högt eller för lågt på grund av stress eller förändringar av aktivitet eller måltidsvaror, så du bör testa blodsockret oftare.

Resa i USA

 • USA räcker det inte längre med ett brev från en läkare som tillräckligt bevis för att det är en medicinsk nödvändighet att ha med sig sprutor. För att få gå ombord på ett flygplan med sprutor och andra produkter för insulintillförsel måste du visa upp en insulinflaska med en förtryckt läkemedelsetikett som tydligt identifierar läkemedlet. Inga undantag görs. Om receptet finns på utsidan av insulinkartongen bör du ta med den också.
 • USA tar incheckningen 2 timmar även för inrikesflyg på grund av alla säkerhetskontroller
 • USA måste du meddela säkerhetspersonalen att du har diabetes och bär en pump samt har med dig utrustning och förbrukningsvaror till den.

Kan MRT- eller röntgenapparater störa systemet?

Vid magnetresonanstomografi (MRT) används mycket starka magnetfält och radiovågor för att avbilda kroppens inre organ. De starka magnetfälten kan skada pumpen och även dra bort den från kroppen. Infusionsseten med kanyl (som inte innehåller metall), Mio, Sof-set, Quick-set eller Silhouette, kan sitta kvar i kroppen utan problem.

Innan du går igenom en undersökning med MRT, röntgen eller datortomografi eller en diatermibehandling eller utsätts för annan typ av strålning ska du koppla bort pumpen, sändaren och glukossensorn tillfälligt innan du går in i det rum där undersökningen eller behandlingen ska ges.

Om du har frågor om ett visst test och hur det kan påverka pumpen ska du ringa den lokala produktsupport.

SJUKDAGAR

När du är sjuk

Det är svårt att ta hand om diabetes rätt när man är sjuk men du har inget val. Om du är för sjuk för att själv övervaka blodsockret tillräckligt noga ska du be en närstående om hjälp. Om du inte har någon att be om hjälp ska du vända dig till ditt diabetesteam.
Hantering av diabetes i samband med sjukdomar eller infektioner kräver täta blodsockermätningar och mätning av ketoner i urinen. Sjukdom och infektion innebär en extra påfrestning för kroppen och leder ofta till förhöjt blodsocker. Med insulinpumpen kan du snabbt justera doseringen vid sjukdom och infektion. Även om du inte kan äta behöver du insulin. Beroende på resultatet av blodsockertesten kan basaldoseringen av insulin räcka för att täcka ditt insulinbehov, eller så behöver du öka insulintillförseln genom att ta täta korrektionsbolusdoser, öka din basaldosering eller båda delarna.
Protokoll för sjukdagar:

 • Testa blodsocker och ketoner i urinen varannan timme hela dygnet.
 • Kontrollera ketoner i urinen varje gång du går på toaletten.
 • Registrera noga blodsocker, ketoner, läkemedel, feber och alla symtom.
 • Ta extra insulin så fort blodsockret går upp till 14 mmol/l (250 mg/dl) eller högre och när ketonerna är måttliga eller stora.
 • Kom ihåg att du behöver extra insulin och vätska när du har ketoner i urinen, även om blodsockret ligger inom ditt målintervall.

   

Utrustning för sjukdagar

Du ska alltid ha följande hemma och även ha med detta när du reser:

 • Vätskor som innehåller socker (saft, läsk eller juice, godis osv.) som ersättning för fast föda
 • Sockerfri vätska (dietläsk eller buljong) för att ersätta förlorad vätska
 • Termometer 
 • Läkemedel mot feber, hosta, nästäppa, illamående och kräkning
 • Extra teststickor för blodsocker och ketoner
 • Ett akutkit med glukagon för svår hypoglykemi

Riktlinjer för tillfällig bortkoppling

Oavsett om det gäller en dag på badstranden eller att du vill "ta semester från pumpen" går det lätt att återgå till injektioner om du har gjort en plan i förväg. Nedan finns anvisningar som gör det lättare för dig och sjukvårdspersonalen att göra en plan för dig.

Obs: Anvisningarna bygger på att du fortsätter använda pumpinsulin (oftast snabbverkande Humalog®) eller NovoLog® men tar det som injektion.

Om du har frågor om din vård medan du inte är ansluten till insulinpumpen ska du vända dig till sjukvårdspersonalen. För frågor om användning av funktioner hos Medtronic Diabetes insulinpumpar, kontakta Medtronic Diabetes.

Humalog® är ett registrerat varumärke som tillhör Eli Lilly and Company.
NovoLog® är ett registrerat varumärke som tillhör Novo Nordisk A/S.

Upp till 1 timme

 • Testning: Kontrollera blodsockret innan du kopplar bort infusionssetet
 • Basalinsulin: Inga injektioner behövs
 • Motion: Kontrollera BS före, under och efter motion. Övervaka blodsockret noga under 24 timmar efter intensiv fysisk ansträngning. Sänk doseringen (basal and bolus) anpassat till värdena
 • Bolusinsulin: Ta injektion (eller återanslut/ta bolusdos) för att täcka kolhydraterna enligt förhållandet insulin till kolhydrater baserat på BS. Ta en eller flera injektioner (eller återanslut/ta en bolusdos) för att korrigera ett högt BS-värde med korrigeringsformeln. Kontrollera ketonerna om BS > 13 mmol/l.

Upp till 4 timmar

 • Testning: Övervaka blodsockret innan du kopplar bort infusionssetet, före måltider och efter 3 till 4 timmar
 • Basalinsulin: Ta en injektion som motsvarar den missade basaldoseringen
 • Motion: Kontrollera BS före, under och efter motion. Övervaka blodsockret noga under 24 timmar efter intensiv fysisk ansträngning. Sänk doseringen (basal and bolus) anpassat till värdena
 • Bolusinsulin: Ta en injektion (eller återanslut/ta bolusdos) för att täcka kolhydraterna enligt förhållandet insulin till kolhydrater baserat på BS. Ta en eller flera injektioner (eller återanslut/ta en bolusdos) för att korrigera ett högt BS-värde med korrigeringsformeln. Kontrollera ketonerna om BS ligger över 13 mmol/l.

Nattetid

 • Testning: Övervaka BS innan du går och lägger dig och ställ in ett alarm för testning var 3:e till var 4:e timme
 • Basalinsulin: Ta en injektion som motsvarar den missade basaldoseringen var fjärde timme.
 • Motion: Kontrollera BS före, under och efter motion. Övervaka blodsockret noga under 24 timmar efter intensiv fysisk ansträngning. Sänk doseringen (basal and bolus) anpassat till värdena
 • Bolusinsulin: Ta injektion (eller återanslut/ta bolusdos) för att täcka kolhydraterna enligt förhållandet insulin till kolhydrater baserat på BS. Ta en eller flera injektioner (eller återanslut/ta en bolusdos) för att korrigera ett högt BS-värde med korrigeringsformeln. Kontrollera ketonerna om BS ligger över 13 mmol/l./li>

Upp till 24 timmar (eller längre)

 • Testning: Kontrollera BS före måltider, var 3:e till 4:e timme och innan du går och lägger dig
 • Basalinsulin: Ta en injektion som motsvarar den missade basaldoseringen var fjärde timme.
 • Motion: Kontrollera BS före, under och efter motion. Övervaka blodsockret noga under 24 timmar efter intensiv fysisk ansträngning. Sänk doseringen (basal and bolus) anpassat till värdena
 • Bolusinsulin: Ta injektion (eller återanslut/ta bolusdos) för att täcka kolhydraterna enligt förhållandet insulin till kolhydrater baserat på BS. Ta en eller flera injektioner (eller återanslut/ta en bolusdos) för att korrigera ett högt BS-värde med korrigeringsformeln. Kontrollera ketonerna om BS ligger över 13 mmol/l.

Mer än ett dygn

 • Testning: Täta BS-kontroller rekommenderas för optimal blodsockerkontroll
 • Basalinsulin: Det kan hända att din läkare skriver ut långtidsverkande insulin i stället för snabbverkande
 • Motion: Kontrollera BS före, under och efter motion. Övervaka blodsockret noga under 24 timmar efter intensiv fysisk ansträngning. Sänk doseringen (basal and bolus) anpassat till värdena
 • Bolusinsulin: Ta injektion (eller återanslut/ta bolusdos) för att täcka kolhydraterna enligt förhållandet insulin till kolhydrater baserat på BS. Ta en eller flera injektioner (eller återanslut/ta en bolusdos) för att korrigera ett högt BS-värde med korrigeringsformeln. Kontrollera ketonerna om BS ligger över 13 mmol/l.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.