Tillbehör till MiniMed® insulinpump

DIN PUMP – DITT SÄTT

För att öppna broschyren, säkerställ att du har den senaste versionen av Adobe Flash installerat på din dator.

För att installera den senaste versionen av Adobe Flash Player gå till: http://get.adobe.com/flashplayer/

 

Kan jag använda de tillbehör jag är intresserad av med den insulinpump jag använder nu?
De flesta tillbehör passar till alla Medtronics pumptyper och pumpstorlekar. Men det finns vissa tillbehör som är särskilt avsedda för MiniMed® 640G (3,0 ml) eller MiniMed® Veo™ (serie 5 eller 7).

Vad är så bra med dessa tillbehör?
- Det finns många olika tillbehör som du kan använda för att göra pumpen till en naturlig del av din vardag.
- Alla tillbehör kan köpas på nätet i de flesta länder.

 

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.