Kundsupport

Utbildning

För mer hjälp med produkter för pumpbehandling, klicka på en av länkarna nedan för att visa videon.

Introduktion till MiniMed® 640G-systemet

Förberedelser

Viktig information om MiniMed® 640G insulinpump.

SmartGuard® -tekniken på MiniMed 640G insulinpump

Introduktion till MiniMed® Veo™-systemet

Förberedelser

Viktiga punkter för hantering av din diabetes med MiniMed® Veo insulinpump.

Anpassa din MiniMed® Veo™

Hur vill du att den ska se ut?

Exempel på skal och tillbehör till Paradigm Veo.

Basal och bolus

Större frihet:

En stegvis vägledning om basal- och bolusinsulin och om Bolus WizardTM.

Bolus Wizard, en steg för steg guide för MiniMed 640G

 
   
  Bolus_wizard_steg_for_steg_guide_for_minimed_640g.pdf

 

 

 

Kontinuerlig glukosmätning

Få bättre kontroll

En stegvis genomgång av systemet för kontinuerlig glukosmätning och funktionerna för stopp vid lågt glukos.

Föra in den nya generationen av Enlite™ Sensor

Påbörja kontinuerlig glukosmätning

Infusionsset och reservoar

Inkoppling

En översikt över våra reservoarer och infusionsset och deras funktion.

Mio 30 Infusionsset

Mio Infusionsset

Quick-set Infusionsset

Silhouette Infusionsset

Sure-T Infusionsset

CareLink™

Allt är anslutet

Programvara för behandlingshantering för dig och vårdpersonalen.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.