Leva med en pump

Diabetes och alkohol

Många som har diabetes kan ändå leva ett hälsosamt och aktivt liv. Men det är viktigt att vara väl förberedd och medveten om hur man ska hantera sin diabetes i olika situationer, till exempel och man går ut och äter och vill dricka ett glas vin eller öl till maten.

Det är viktigt att förstå hur alkohol inverkar på blodsockret för att kunna hantera kroppens behov av insulin och kolhydrater vid alkoholkonsumtion.

VIKTIGA PUNKTER

 • Förstå hur alkohol påverkar blodsockret
 • Läs om pumpanvändaren Aude
 • Upptäck hur en insulinpump kan göra det lättare att hantera diabetes

Insulinpumpsanvändaren Aude

Vissa alkoholdrycker innehåller mycket socker och gör det svårt att hålla blodsockret på en bra nivå. Så när jag tog flera insulininjektioner om dagen var jag tvungen att välja mellan att ta en extra spruta eller att inte ta en drink med mina kompisar. Dessutom kan biverkningarna av alkohol dölja symtomen på hypoglykemi. Med min insulinpump kan jag ta några drinkar med mina vänner och ändå ha kontroll över blodsockret.

- AUDE

Hålla blodsockernivån under kontrollMaten vi äter bryts ner till glukos, som kroppen behöver som energi för alla aktiviteter. Kroppen behöver också insulin, som normalt produceras av bukspottkörteln, för att transportera glukos från blodet till cellerna.

Om bukspottkörteln inte producerar insulin stannar glukosen kvar i blodet och cellerna får inte den energi de behöver. Det är den höga glukoshalten i blodet, blodsockerhalten, som ger de mer akuta fysiska tecknen och symtomen på diabetes. Vid behandling av diabetes är det viktigt att ta hänsyn till många olika faktorer: blodsockret ska övervakas och man måste vara noga med hur mycket kolhydrater man äter, motionera och få i sig rätt mängd insulin för att hålla blodsockret under kontroll och minska risken för komplikationer.

Alkohol kan förändra blodsockernivån och kan öka risken för hypoglykemi. Du bör kunna uppskatta ungefär hur mycket kolhydrater det finns i alkoholhaltiga drycker, eftersom det kan variera efter typen av alkoholdryck och vad den blandas med. Om man dricker alkohol är det viktigt att övervaka blodsockret före, under och efteråt.

Hypoglykemi (lågt blodsocker)innebär att blodsockret sjunker under 3,5 mmol/L, men det exakta värdet kan variera individuellt. Lindrig hypoglykemi ger kännbara symtom, och det går att förhindra att blodsockret sjunker ännu mer genom att äta eller dricka något som innehåller kolhydrater. Vid svår hypoglykemi behöver man hjälp av någon annan och kan behöva sjukhusvård.

Det kan vara svårt att nå och hålla HbA1c-målet utan att riskera hypoglykemi. Men genom att sätta sig in i vad kroppen behöver och lära sig hur man håller blodsockret på rätt nivå går det att sköta sin diabetes rätt.

HbA1c: ett viktigt mått som visar hur effektivt diabetes hanteras. Visar mängden glukos som har bundits till de röda blodkropparna under de senaste 2 till 3 månaderna och därmed hur väl sjukdomen har hållits under kontroll.

Så hur kan du som har typ 1-diabetes hantera blodsockernivån om du dricker något som innehåller alkohol?

Diabetes, alkohol och insulinpumpar

TMånga som har typ 1-diabetes använder en insulinpump för att hålla blodsockret under bättre kontroll.

En insulinpump är liten, ungefär som en mobiltelefon, är lätt att bära med sig i fickan eller bältet och kan till och med fästas vid en behå.

Med en insulinpump kan ditt vårdteam hjälpa dig ställa in tillförseln av basalinsulin på ett sätt som imiterar en frisk bukspottkörtels funktion genom små doser snabbverkande insulin under hela dygnet. Pumpen kan hjälpa dig justera insulindosen efter behov, särskilt efter måltider och under natten, så att blodsockret kontrolleras effektivare.

Med pumpbehandling slipper du ständiga injektioner och behöver bara byta infusionssetet med några dagars mellanrum. Kliniska studier* bekräftar att patienter med typ 1-diabetes i alla åldrar som byter från multipla dagliga injektioner till pumpbehandling rapporterar att deras livskvalitet blivit bättre och att de är mer nöjda med sin behandling.

Utan pumpen skulle det ha varit bättre att inte dricka alls än att behöva ta en extra injektion på kvällen. Nu när jag har pumpen har jag inte sådana begränsningar längre.

- AUDE

 

Minimed 640G insulinpump på en vuxens kropp

HUR BIDRAR MINIMED® 640G INSULINPUMP TILL BLODSOCKERKONTROLLEN?

MiniMed® 640G insulinpump ger bättre kontroll över blodsockret genom att det går att justera insulintillförseln, vilket minskar risken för blodsockertoppar och blodsockerfall. Fördelarna med insulinpumpsbehandling är:

 • Enklare dosering
  Det kan vara krångligt att räkna ut insulinbehovet med många aspekter som man måste ta hänsyn till. Funktionen Bolus Wizard® är inbyggd i MiniMed 640G insulinpump. Den bidrar till en noggrannare dosering genom att hänsyn tas till det insulin som redan finns i kroppen, aktuell blodsockernivå, kolhydratintag och personliga insulininställningar.
 • Färre injektioner
  Exakta mängder av snabbverkande insulin tillförs under hela dygnet via infusionssetet, som byts med några enkla handgrepp varannan eller var tredje dag.
 • Större flexibilitet
  MiniMed 640G insulinpump kan justeras direkt för att kompensera för motion eller sjukdom eller om man behöver ta små bolusdoser i samband med mellanmål. Justeringen görs med en enkel knapptryckning – det behövs ingen extra insulininjektion. Det finns till och med en inställning för tillfälligt basalvärde som minskar basalinsulindosen proportionellt och kan användas t.ex. vid fysisk ansträngning.
 • Ökad bekvämlighet
  MiniMed 640G insulinpump har en extra finess i form av en trådlöst ansluten blodsockermätare. Mätaren skickar automatiskt blodsockervärden till pumpen, så att Bolus Wizard kan göra noggrannare beräkningar av insulindosen. Dessutom lagras informationen i en digital dagbok tillsammans med insulindoserna.

ÄR EN INSULINPUMP RÄTT VAL FÖR DIG?

Många med typ 1-diabetes skulle kunna ha nytta av en insulinpump utan att de ens vet om det. Om något av följande gäller för dig kan du troligen få bättre blodsockerkontroll med en insulinpump:

 • Känner oro för långsiktiga komplikationer
 • De första symtomen på långsiktiga komplikationer har kommit
 • Är rädd för sprutor
 • Har svårt att hantera höga och låga blodsockervärden
 • Är rädd för blodsockerfall, särskilt på natten
 • Ligger utanför målområdet för HbA1c
 • Har låg medvetenhet om blodsockerfall
 • Behöver större flexibilitet i det dagliga livet

Det bästa sättet att hålla en hälsosam blodsockerhalt är att testa den (egenkontroll) minst fyra gånger per dag och justera insulintillförseln efter behovet. MiniMed 640G insulinpump med Bolus Wizard kan göra de beräkningar och justeringar som bidrar till bättre blodsockerkontroll.

FLER ALTERNATIV MED MINIMED® 640G INSULINPUMP

MiniMed 640G insulinpump finns också med en kompletterande inbyggd funktion för kontinuerlig glukosmätning (CGM) och CareLink programmet för behandlingshantering.

MiniMed 640G insulinpump med kontinuerlig glukosmätning är den enda insulinpumpen med funktionen SmartGuard®, som kan bidra till att minska konsekvenserna av hypoglykemi*. Om blodsockret håller på att bli farligt lågt kan SmartGuard förutsäga 30 minuter i förväg att du håller på att passera gränsen och kan stoppa insulintillförseln automatiskt. När blodsockret har återgått till normalnivå ser SmartGuard automatiskt till att du får insulin som vanligt igen. Detta kan vara en stor fördel jämfört med egenkontroll av blodsockret eftersom det integrerade MiniMed-systemet varnar dig innan blodsockret passerar förinställda gränser samt visar aktuella glukostrender.


 

Referenser

 • * bekräftar .

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.