Leva med en pump

Diabetes och kost

En viktig del av blodsockerkontrollen är att förstå hur kosten påverkar hanteringen av din diabetes. Det finns ingen särskild diet som du måste följa för att du har diabetes, men olika livsmedel påverkar blodsockret på olika sätt. Att planera vad man ska äta, veta hur mycket kolhydrater man får i sig och övervaka blodsockernivån regelbundet är viktiga pusselbitar i diabeteshanteringen.

En strategi för kostplanering är att räkna kolhydrater. När du klarar det kan du anpassa insulinbehovet så nära som möjligt till mängden kolhydrater så att du får större frihet att välja vad du ska äta.
 

VIKTIGA PUNKTER

 • Förstå hur kolhydrater påverkar hanteringen av diabetes
 • Läs om pumpanvändaren Fabienne
 • Upptäck hur en insulinpump kan göra det lättare att hantera diabetes

Insulinpumpsanvändaren Fabienne

När jag fick diagnosen låg mitt Hba1c på 11 procent (97 mmol/L). Jag började med flera insulininjektioner om dagen men räknade inte kolhydrater, så jag var tvungen att äta samma mängd kolhydrater och grönsaker varje dag. Det var rätt trist. När jag började räkna kolhydrater blev det bättre. Sedan började jag använda insulinpump och insåg att jag fick mycket bättre kontroll än med injektioner. Efter tre månader hade mitt HbA1c-värde sjunkit från 8 till 5,6 procent! Nu äter jag normala måltider som alla andra, och när jag går på restaurang beställer jag det jag vill ha. När maten kommer tar jag bara den bolus som behövs utan att behöva någon injektion. Insulinpumpen har definitivt gett mig bättre kontroll över min diabetes!

- FABIENNE

Alla livsmedel ingår i någon av tre huvudkategorier: protein, fett eller kolhydrater. Av dessa tre är det kolhydrater som påverkar glukosnivån i blodet, dvs. blodsockernivån, mest. När kolhydrater bryts ner omvandlas de till glukos. Glukosen går sedan ut i blodet och gör att blodsockret stiger. Normalt händer detta ca 15 minuter efter en måltid, beroende på typen av mat. Då behövs insulin för att överföra sockret i form av glukos från blodet till cellerna, där det behövs som energikälla.

Om man vet hur man räknar ut mängden kolhydrater i olika livsmedel blir det lättare att anpassa insulinmängden efter behovet. Detta kallas kolhydraträkning.

Vilka livsmedel innehåller kolhydrater?

 • Stärkelse: Bröd, flingor, kex, ris, pasta och spannmål
 • Stärkelserika grönsaker: Potatis, ärtor, bönor och majs
 • Frukt och fruktjuicer
 • Mjölk och yoghurt
 • Sötsaker: Honung, socker, sirap, sylt, marmelad och gelé, godis, sportdryck, kakor, bakverk, glass och efterrätter

Två metoder för att räkna kolhydrater:

 • Kolhydratutbyte
  Ett system som bygger på antalet portioner mat som innehåller 15 g kolhydrater. Varje 10-gramsportion motsvarar ett utbyte av kolhydrater
 • Mängd kolhydrater i gram
  Ett system som bygger på att väga och och beräkna det exakta antalet gram kolhydrater i varje måltid. Vägning, märkningen på livsmedel, livsmedelslistor och måltidsplaneringsböcker är bra hjälpmedel att använda för gramräkning.

En skiva bröd är inte alls samma sak i Frankrike som i USA eller Nepal. Tack vare pumpen kan jag justera mina bolusdoser och det gör allt mycket enklare.

- DELPHINE

HÅLLA BLODSOCKERNIVÅN UNDER KONTROLL

För att hantera sin diabetes rätt måste man hålla koll på många olika faktorer. Blodsockret ska mätas och man måste vara noga med hur mycket kolhydrater man äter, motionera och se till att få i sig rätt mängd insulin för att hålla blodsockret under god kontroll och för att minska risken för komplikationer.

Det kan vara svårt att nå och hålla HbA1C-målet utan att riskera hypoglykemi. Genom att sätta sig in i vad kroppen behöver och hur maten påverkar kroppen och lära sig hur man håller blodsockret på rätt nivå går det att sköta sin diabetes rät.

HbA1c ett viktigt mått på hur effektivt diabetes hanteras. Visar mängden glukos som har bundits till de röda blodkropparna under de senaste 2 till 3 månaderna och därmed hur väl sjukdomen har hållits under kontroll.

Så vad kan du som har diabetes göra för att få bättre kontroll över blodsockret och större valfrihet med maten?

Diabetes, kost och insulinpumpar

Kosten är central för diabeteshanteringen och för att hålla blodsockret under kontroll. Om du tar injektioner flera gånger per dag kan det vara svårt att klara försenade måltider, hoppa över måltider och följa olika dieter. Med en insulinpump kan det bli lättare att hantera måltiderna genom att typen av kost och mattiderna blir mer flexibla.

En insulinpump är liten, ungefär som en mobiltelefon, är lätt att bära med sig i fickan eller bältet och kan till och med fästas vid en behå.

Med en insulinpump kan ditt vårdteam hjälpa dig ställa in tillförseln av basalinsulin på ett sätt som imiterar en frisk bukspottkörtels funktion genom små doser snabbverkande insulin under hela dygnet. Pumpen kan hjälpa dig justera insulindosen efter behov, särskilt efter måltider och under natten, så att blodsockret kontrolleras effektivare.

Kliniska studier* bekräftar att patienter med typ 1-diabetes i alla åldrar som byter från multipla dagliga injektioner till pumpbehandling rapporterar att deras livskvalitet blivit bättre och att de är mer nöjda med sin behandling.

När jag började med flera injektioner per dag tog jag två injektioner med långverkande insulin på fasta tider, så jag var tvungen att stiga upp tidigt på helgerna också. Eftersom jag inte räknade kolhydrater var jag tvungen att äta samma mängd av allt varje dag. Det var ganska trist. Nu när jag räknar kolhydrater och använder Bolus Wizard med min insulinpump fattar jag inte hur jag stod ut förut!

- FABIENNE

 

Minimed 640G insulinpump på en vuxens kropp

HUR BIDRAR MINIMED® 640G INSULINPUMP TILL BLODSOCKERKONTROLLEN?

MiniMed® 640G insulinpump ger bättre kontroll över blodsockret genom att det går att justera insulintillförseln, vilket minskar risken för blodsockertoppar och blodsockerfall. Fördelarna med insulinpumpsbehandling är:

 • Enklare dosering
  Det kan vara krångligt att räkna ut insulinbehovet med många aspekter som man måste ta hänsyn till. Funktionen Bolus Wizard® är inbyggd i MiniMed 640G insulinpump. Den bidrar till en noggrannare dosering genom att hänsyn tas till det insulin som redan finns i kroppen, aktuell blodsockernivå, kolhydratintag och personliga insulininställningar.
 • Färre injektioner
  Exakta mängder av snabbverkande insulin tillförs under hela dygnet via infusionssetet, som byts med några enkla handgrepp varannan eller var tredje dag.​  
 • Större flexibilitet
  MiniMed 640G insulinpump kan justeras direkt för att kompensera för motion eller sjukdom eller om man behöver ta små bolusdoser i samband med mellanmål. Justeringen görs med en enkel knapptryckning – det behövs ingen extra insulininjektion. Det finns till och med en inställning för tillfälligt basalvärde som minskar basalinsulindosen proportionellt och kan användas t.ex. vid fysisk ansträngning.
 • Ökad bekvämlighet
  MiniMed 640G insulinpump har en extra finess i form av en trådlöst ansluten blodsockermätare. Mätaren skickar automatiskt blodsockervärden till pumpen, så att Bolus Wizard kan göra noggrannare beräkningar av insulindosen. Dessutom lagras informationen i en digital dagbok tillsammans med insulindoserna.

ÄR EN INSULINPUMP RÄTT VAL FÖR DIG?

Många med typ 1-diabetes skulle kunna ha nytta av en insulinpump utan att de ens vet om det. Om något av följande gäller för dig skulle du kunna få bättre kontroll med en insulinpump:

 • Känner oro för långsiktiga komplikationer
 • De första symtomen på långsiktiga komplikationer har kommit
 • Är rädd för sprutor
 • Har svårt att hantera höga och låga blodsockervärden
 • Är rädd för blodsockerfall, särskilt på nattent
 • Ligger utanför målområdet för HbA1c
 • Har låg medvetenhet om blodsockerfall
 • Behöver större flexibilitet i det dagliga livet

Det bästa sättet att hålla en hälsosam blodsockerhalt är att testa den (egenkontroll) minst fyra gånger per dag och justera insulintillförseln efter behovet. MiniMed 640G insulinpump med Bolus Wizard kan göra de beräkningar och justeringar som bidrar till bättre blodsockerkontroll.

FLER ALTERNATIV MED MINIMED® 640G INSULINPUMP

MiniMed 640G insulinpump finns också med en kompletterande inbyggd funktion för kontinuerlig glukosmätning (CGM) och CareLink™ -programmet för behandlingshantering.

MiniMed 640G insulinpump med kontinuerlig glukosmätning är den enda insulinpumpen med funktionen SmartGuard®, som kan bidra till att minska konsekvenserna av hypoglykemi**. Om blodsockret håller på att bli farligt lågt kan SmartGuard förutsäga 30 minuter i förväg att du håller på att passera gränsen och kan stoppa insulintillförseln automatiskt. När blodsockret har återgått till normalnivå ser SmartGuard automatiskt till att du får insulin som vanligt igen. Detta kan vara en stor fördel jämfört med egenkontroll av blodsockret eftersom det integrerade MiniMed-systemet varnar dig innan blodsockret passerar förinställda gränser samt visar aktuella glukostrender.


 

Referenser

 • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.