Leva med en pump

Diabetes och resor

För många är resor i jobbet eller på fritiden en del av livet. Man pendlar med bil till jobbet eller tar flyget till semesterorten. Resor kan störa den dagliga rutinen med måltider och sömn, och med typ 1-diabetes kan resandet bli ett mindre äventyr. Det kräver god förståelse av hur läkemedel och hjälpmedel ska hanteras, men med noggranna förberedelser ska typ 1-diabetes inte behöva begränsa dina resedrömmar.

VIKTIGA PUNKTER

 • Läs om att resa med diabetes
 • Läs om pumpanvändaren Delphine
 • Upptäck hur en insulinpump kan göra det lättare att hantera diabetes

Insulin pump user Delphine

Jag var 16 när jag upptäckte att jag hade diabetes. Efter det stod jag på flera insulininjektioner om dagen i 13 år. Men sedan gick jag med på att testa en insulinpump och insåg att det var så mycket enklare att hålla diabetesen under kontroll med en pump. En viktig fördel är när jag reser med flyg. Med min insulinpump behöver jag bara justera basnivån för att klara tidsskillnaderna, och så tar jag min bolus när det är dags att äta. Det gör att jag kan njuta av att resa istället för att oroa mig för min diabetes och hur jag ska hantera den. Jag tycker det är fantastiskt!

- DELPHINE

HÅLLA BLODSOCKERNIVÅN UNDER KONTROLL

För att hantera sin diabetes rätt måste man hålla koll på många olika faktorer. Blodsockret ska mätas och man måste vara noga med hur mycket kolhydrater man äter, motionera och se till att få i sig rätt mängd insulin för att hålla blodsockret under god kontroll och för att minska risken för komplikationer.

Det kan vara svårt att nå och hålla HbA1C-målet utan att riskera blodsockerfall. Genom att sätta sig in i vad kroppen behöver och lära sig hur man håller blodsockret på rätt nivå går det att sköta sin diabetes rätt.

HbA1c: Ett viktigt mått på hur väl diabetes kontrolleras. Visar den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste 2-3 månaderna och därmed hur väl sjukdomen har hållits under kontroll.

Så vad kan du som har diabetes göra för att få bättre kontroll över blodsockret när du reser?

Diabetes, resor och insulinpumpar

Det kan vara lättare för den som använder pump att anpassa sig till förändringar av den normala aktiviteten, som måltider och sömn. Det kan vara krångligt att hantera försenade eller överhoppade måltider och ändrade matvanor när man reser. En insulinpump kan göra det lättare att hantera måltider och ge dig större flexibilitet vid resor. Med insulinpumpen går det att anpassa bolusdoseringar till måltider vid oregelbundna tider, ta små bolusdoser för snacks eller korrektionsbolusar när man är osäker på hur mycket kolhydrater obekant mat innehåller. Det finns inga begränsningar för att använda insulinpump på kommersiella transportmedel, vilket betyder att det inte finns några begränsningar för hur och vart du kan resa.

Leta rätt på Medtronics internationella kontor på www.medtronicdiabetes.com/contact/international-locations när du planerar din resa. 

En insulinpump är liten, ungefär som en mobiltelefon, är lätt att bära med sig i fickan eller bältet och kan till och med fästas vid en behå.

Med en insulinpump kan ditt vårdteam hjälpa dig ställa in tillförseln av basalinsulin på ett sätt som imiterar en frisk bukspottkörtels funktion genom små doser snabbverkande insulin under hela dygnet. Pumpen kan hjälpa dig justera insulindosen efter behov, särskilt efter måltider och under natten, så att blodsockret kontrolleras effektivare.

Kliniska studier* bekräftar att patienter med typ 1-diabetes i alla åldrar som byter från multipla dagliga injektioner till pumpbehandling rapporterar att deras livskvalitet blivit bättre och att de är mer nöjda med sin behandling.

Jag tycker pumpen är fantastisk. Nu har jag fått tillbaka självförtroendet och litar helt på pumpen. Jag kan köra bil och jag kan leva fullt ut utan att behöva känna mig orolig.

- FRANCESCO

Minimed 640G insulinpump på en vuxens kropp

SÅ HÄR KAN MINIMED® 640G INSULINPUMP UNDERLÄTTA DIN VARDAG

MiniMed® 640G insulinpump ger bättre kontroll över blodsockret genom att det går att justera insulintillförseln, vilket minskar risken för blodsockertoppar och blodsockerfall. Fördelarna med insulinpumpsbehandling är:

 • Enklare dosering
  Enklare dosering: Det kan vara krångligt att räkna ut insulinbehovet med många aspekter som man måste ta hänsyn till. Funktionen Bolus Wizard® är inbyggd i MiniMed 640G insulinpump. Den bidrar till en noggrannare dosering genom att hänsyn tas till det insulin som redan finns i kroppen, aktuell blodsockernivå, kolhydratintag och personliga insulininställningar.
 • Färre injektioner
  Exakta mängder av snabbverkande insulin tillförs under hela dygnet via infusionssetet, som byts med några enkla handgrepp varannan eller var tredje dag.
 • Större flexibilitet
  MiniMed 640G insulinpump kan justeras direkt för att kompensera för motion eller sjukdom eller om man behöver ta små bolusdoser i samband med mellanmål. Justeringen görs med en enkel knapptryckning – det behövs ingen extra insulininjektion.
 • Ökad bekvämlighet
  MiniMed 640G insulinpump har en extra finess i form av en trådlöst ansluten blodsockermätare. Mätaren skickar automatiskt blodsockervärden till pumpen, så att Bolus Wizard kan göra noggrannare beräkningar av insulindosen. Dessutom lagras informationen i en digital dagbok tillsammans med insulindoserna.

ÄR EN INSULINPUMP RÄTT VAL FÖR DIG?

Många med typ 1-diabetes skulle kunna ha nytta av en insulinpump utan att de ens vet om det. Om något av följande gäller för dig skulle du kunna få bättre kontroll med en insulinpump:

 • Vill ha mer flexibilitet på resor
 • Är rädd för sprutor
 • Har svårt att hantera höga och låga blodsockervärden
 • Ligger utanför målområdet för HbA1c
 • Har låg medvetenhet om blodsockerfall
 • Är rädd för blodsockerfall, särskilt på natten
 • Känner oro för långsiktiga komplikationer

FLER ALTERNATIV MED MINIMED® 640G INSULINPUMP

MiniMed 640G insulinpump finns också med en kompletterande inbyggd funktion för kontinuerlig glukosmätning (CGM) och CareLink-programmet för behandlingshantering.

MiniMed 640G insulinpump med kontinuerlig glukosmätning är den enda insulinpumpen med funktionen SmartGuard®, som kan bidra till att minska konsekvenserna av hypoglykemi* . Om blodsockret håller på att bli farligt lågt kan SmartGuard förutsäga 30 minuter i förväg att du håller på att passera gränsen och kan stoppa insulintillförseln automatiskt. När blodsockret har återgått till normalnivå ser SmartGuard automatiskt till att du får insulin som vanligt igen. Detta kan vara en stor fördel jämfört med egenkontroll av blodsockret eftersom det integrerade MiniMed-systemet varnar dig innan blodsockret passerar förinställda gränser samt visar aktuella glukostrender.


REFERENSER

 • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.