Leva med en pump

Diabetes och sport

Motion och idrott är en viktig del av livet för många. Diabetes behöver inte förändra det. Motion kan faktiskt ha stor betydelse för diabeteshanteringen genom att förbättra blodcirkulationen, minska risken för hjärtsjukdom och göra det lättare att hålla vikten.

Men det kräver lite extra noggrannhet och planering att hålla blodsockret under kontroll vid träning.

VIKTIGA PUNKTER

 • Förstå vilken roll motion spelar för diabeteshanteringen
 • Läs om pumpanvändaren Lydia
 • Upptäck hur en insulinpump kan göra det lättare att hantera diabetes

DIN PUMP – DITT SÄTT

Nya tillbehör som gör det lätt att idrotta och träna

TA REDA PÅ MER

Insulinpumpsanvändaren Lydia

När jag fick diagnosen typ 1-diabetes blev det en tankeställare som fick mig att inse att jag måste anstränga mig för att få någonting gjort. Jag fortsatte med min idrott och är fortfarande medlem i det nederländska karatelandslaget. Efter många försök hittade jag en balans mellan diabetesen och resten av mitt liv (idrott, arbete osv.).

- LYDIA

HÅLLA BLODSOCKERNIVÅN UNDER KONTROLL

För att hantera sin diabetes rätt måste man hålla koll på många olika faktorer. Blodsockret ska mätas och man måste vara noga med hur mycket kolhydrater man äter, motionera och se till att få i sig rätt mängd insulin för att hålla blodsockret under god kontroll och för att minska risken för komplikationer.

Det kan vara svårt att nå och hålla HbA1C-målet och samtidigt minimera risken för hypoglykemi. Men genom att sätta sig in i vad kroppen behöver, bland annat hur fysisk aktivitet påverkar kroppen och hur man håller blodsockret på rätt nivå går det att sköta sin diabetes rätt.

HbA1c viktigt mått på hur effektivt diabetes hanteras. Visar mängden glukos som har bundits till de röda blodkropparna under de senaste 2-3 månaderna och därmed hur väl sjukdomen har hållits under kontroll.

Det finns många faktorer som påverkar blodsockernivån vid fysisk ansträngning, bland annat träningens intensitet, hur mycket insulin som finns i kroppen, kolhydratintaget och hur vältränad man är. Det är viktigt att du diskuterar detta med din läkare så att du får klart för dig hur du behöver ändra din diabeteshantering.

Så vad kan du som har diabetes göra för att få bättre kontroll över blodsockret när du tränar?

Diabetes, motion och insulinpumpar

För att klara att hålla blodsockret under bättre kontroll, särskilt vid fysisk träning, är det många med typ 1-diabetes som använder insulinpump.

En insulinpump är liten, ungefär som en mobiltelefon, är lätt att bära med sig i fickan eller bältet och kan till och med fästas vid en behå.

Med en insulinpump kan ditt vårdteam hjälpa dig ställa in tillförseln av basalinsulin på ett sätt som imiterar en frisk bukspottkörtels funktion genom små doser snabbverkande insulin under hela dygnet. Pumpen kan hjälpa dig justera insulindosen efter behov, särskilt efter måltider, när du tränar och under natten, så att blodsockret kontrolleras effektivare.

Med pumpbehandling slipper du ständiga injektioner och behöver bara byta infusionssetet med några dagars mellanrum. Kliniska studier* bekräftar att patienter med typ 1-diabetes i alla åldrar som byter från multipla dagliga injektioner till pumpbehandling rapporterar att deras livskvalitet blivit bättre och att de är mer nöjda med sin behandling.

Tack vare insulinpumpen kan jag leva som jag vill. Jag kör min vanliga träningsrutin varje kväll och ställer in insulinpumpen efter det. Då kan jag reglera blodsockret mycket bättre före och efter träning.

- LYDIA

Minimed 640G insulinpump på en vuxens kropp

HUR BIDRAR MINIMED® 640G INSULINPUMP TILL BLODSOCKERKONTROLLEN?

MiniMed® 640G insulinpump ger bättre kontroll över blodsockret genom att det går att justera insulintillförseln, vilket minskar risken för blodsockertoppar och blodsockerfall. Fördelarna med insulinpumpsbehandling är:

 • Enklare dosering
  Det kan vara krångligt att räkna ut insulinbehovet med många aspekter som man måste ta hänsyn till. Funktionen Bolus Wizard® är inbyggd i MiniMed 640G insulinpump. Den bidrar till en noggrannare dosering genom att hänsyn tas till det insulin som redan finns i kroppen, aktuell blodsockernivå, kolhydratintag och personliga insulininställningar.
 • Färre injektioner
  Exakta mängder av snabbverkande insulin tillförs under hela dygnet via infusionssetet, som byts med några enkla handgrepp varannan eller var tredje dag.
 • Större flexibilitet
  MiniMed 640G insulinpump kan justeras direkt för att kompensera för motion eller sjukdom eller om man behöver ta små bolusdoser i samband med mellanmål. Justeringen görs med en enkel knapptryckning – det behövs ingen extra insulininjektion. Det finns till och med en inställning för tillfälligt basalvärde som minskar basalinsulindosen proportionellt och kan användas t.ex. vid fysisk ansträngning.
 • Ökad bekvämlighet
  MiniMed 640G insulinpump har en extra finess i form av en trådlöst ansluten blodsockermätare. Mätaren skickar automatiskt blodsockervärden till pumpen, så att Bolus Wizard kan göra noggrannare beräkningar av insulindosen. Dessutom lagras informationen i en digital dagbok tillsammans med insulindoserna.

ÄR EN INSULINPUMP RÄTT VAL FÖR DIG?

Många med typ 1-diabetes skulle kunna ha nytta av en insulinpump utan att de ens vet om det. Om något av följande gäller för dig kan du troligen få bättre blodsockerkontroll med en insulinpump:

 • Känner oro för långsiktiga komplikationer
 • De första symtomen på långsiktiga komplikationer har kommit
 • Är rädd för sprutor
 • Har svårt att hantera höga och låga blodsockervärden
 • Är rädd för blodsockerfall, särskilt på natten
 • Ligger utanför målområdet för HbA1c
 • Har låg medvetenhet om blodsockerfall
 • Behöver större flexibilitet i det dagliga livet

Det bästa sättet att hålla en hälsosam blodsockerhalt är att testa den (egenkontroll) minst fyra gånger per dag och justera insulintillförseln efter behovet. MiniMed 640G insulinpump med Bolus Wizard kan göra de beräkningar och justeringar som bidrar till bättre blodsockerkontroll.

FLER ALTERNATIV MED MINIMED® 640G INSULINPUMP

MiniMed 640G insulinpump finns också med en kompletterande inbyggd funktion för kontinuerlig glukosmätning (CGM) och CareLink -programmet för behandlingshantering.

MiniMed 640G insulinpump med kontinuerlig glukosmätning är den enda insulinpumpen med funktionen SmartGuard®, som kan bidra till att minska konsekvenserna av hypoglykemi*. Om blodsockret håller på att bli farligt lågt kan SmartGuard förutsäga 30 minuter i förväg att du håller på att passera gränsen och kan stoppa insulintillförseln automatiskt. När blodsockret har återgått till normalnivå ser SmartGuard automatiskt till att du får insulin som vanligt igen. Detta kan vara en stor fördel jämfört med egenkontroll av blodsockret eftersom det integrerade MiniMed-systemet varnar dig innan blodsockret passerar förinställda gränser samt visar aktuella glukostrender.


Referenser

 • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.